Skogsstyrelsen skapar onödig byråkrati

Skogsstyrelsens tolkning av artskyddsförordningen skapar en väldig massa kostsam byråkrati, och mycket av det skogsbruk som bedrivs idag kommer inte att kunna fortsätta, skriver tre kristdemokrater.

Även fåglar som är mycket vanligt förekommande i Sverige ska alltså behandlas som om deras existens vore hotad.
Även fåglar som är mycket vanligt förekommande i Sverige ska alltså behandlas som om deras existens vore hotad.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Skogsägare ska vare sig behöva vara eller betala jurister och ornitologer.

Nyligen landade något som kan liknas vid en bomb i den svenska skogsnäringen. Skogsstyrelsens nya praxis kommer att göra skogsbruket som vi känner det idag helt omöjligt.

En av de nya regler som ska tillämpas är att skogsägaren ska vara skyldig att visa hänsyn till samtliga vilda fågelarter på individnivå eftersom alla vilda fåglar är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Även fåglar som är mycket vanligt förekommande i Sverige ska alltså behandlas som om deras existens vore hotad. Och det gäller inte bara att skydda antalet övergripande, utan varenda individ. Dessutom blir skogsägaren skyldig att ta hänsyn till en rad andra fridlysta växter och djur vid skogsbruksåtgärder, och att inför en avverkning är skogsägaren skaffa sig den kunskap som behövs för att inte fridlysta arter ska påverkas på ett sätt som strider mot lagen.

Vad blir de praktiska konsekvenserna av allt detta? Den första är naturligtvis en väldig massa kostsam byråkrati. Den andra är att mycket skogsbruk som bedrivs idag inte kommer att kunna äga rum imorgon. Det finns helt enkelt ingen möjlighet att skydda fåglar på individnivå och samtidigt förvalta skogen på ett rationellt sätt.

Och den tredje är att skogsägare kommer att löpa risk att bli dömda för artskyddsbrott för att ha gjort exakt samma saker som de gör idag. Skogsägare måste med denna praxis bli både jurister och ornitologer.

Detta är helt orimligt. Och det är ingen idé att skylla på EU, för denna situation har uppstått till följd av hur EU-direktiv har genomförts i svensk lagstiftning. Problemet har uppstått i Sverige. Men därför kan det också lösas i Sverige. Vi bör ändra lagstiftningen så att regler för hotade arter skiljs från regler för vilda fåglar i största allmänhet. Och Skogsstyrelsen bör få i uppdrag att ta fram en praxis som faktiskt tillåter ett lönsamt skogsbruk.

För vi ska komma ihåg vad som står på spel. Skogsnäringen är en enorm exportindustri som bidrar högst påtagligt till Sveriges välstånd. I många län är skogsnäringen en avgörande del av näringslivet, bland annat i Kalmar län där skogsindustrin står för en fjärdedel av industrins förädlingsvärde. Utan produkter från skogen slutar vardagen att fungera och den gröna omställningen blir helt omöjlig.

Den nya ordning som Skogsstyrelsen har aviserat riskerar att skapa en enorm oordning. Situationen i skogen måste lösas. Nu!

Kjell-Arne Ottosson(KD), miljö- & klimatpolitisk talesperson

Magnus Oscarsson(KD), landsbygdspolitisk talesperson

Carl-Wiktor Svensson(KD), Kristdemokraterna, Kalmar län

LÄS MER: ”Vi skogsägare ska inte riskera ekonomisk skada om vi skapar naturvärden”

LÄS MER: ”Skogsstyrelsen välkomnar tydligare lagstiftning”