Skogsstyrelsen tar in synpunkter på förslag om nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen tar i dag, torsdag, in synpunkter på sitt förslag till nya metoder för nyckelbiotopsinventering. Det sker på ett seminarium på Clarion Hotell på Södermalm i Stockholm.

På seminariet presenterar Skogsstyrelsen de förslag som tagits fram av en samverkansgrupp där skogsbruket, länsstyrelserna, naturvårdsverket och certifieringsorganen har deltagit.

Miljörörelsen (Naturskyddsföreningen och WWF) hoppade av arbetet när Skogsstyrelsen i våras pausade nyckelbiotopsinventeringarna i nordvästra Sverige.

Land Skogsbruk fångade Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist strax före sitt inledningstal. I videoklippet här intill berättar han vilka förväntningar han har på dagens seminarium.

LÄS MER: Inget skogsbruk – ingen framtid