Skogsstyrelsen utreder för ökad jämställdhet

Jämställdheten i skogssektorn i Sverige ska bli föremål för en utredning som ska leda till förslag på förbättringar.

FOTO: ISTOCK

Jämställdheten i skogssektorn, samt möjligheterna för män och kvinnor att göra karriär och villkoren för män och kvinnor. Det är tre frågor som Skogsstyrelsen ska utreda på uppdrag från regeringen och sedan föreslå förbättringar.

Öppet brev i våras

Under våren genomförde 16 kvinnliga jägmästarstudenter på SLU ett öppet brev samt startade ett upprop, #slutavverkat, där de beskrev en machokultur som kännetecknades av trakasserier, sexism och diskriminering. SLU svarade med att betona vikten av en säker studiemiljö och startade ett projekt för att granska och komma tillrätta med sexistisk kultur.

– Skogssektorns slöt upp bakom en gemensam strategi år 2011, arbetet inom sektorn har därefter inte varit tillräckligt offensivt. Den bilden har förstärkts inte minst av uppropet som kom i spåren av #MeeToo-debatten under taggen #slutavverkat på sociala medier. Skogsstyrelsen drar gärna på sig ledartröjan för att bidra till ordentliga framsteg där vi ska lyfta fram goda exempel från företagen och ta hjälp av olika nätverk, säger Staffan Norin, ställföreträdande generaldirektör på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Långsiktig ambition

Uppdraget från regeringen handlar också om att utreda jämställdhetsstrategin från 2011. Tanken är att utredningen ska ske i samarbete med skogssektorn och leda till att goda och dåliga erfarenheter ska lyftas fram. Utifrån statistik som sträcker sig tillbaka till 2009 ska bland annat karriärvägar, villkor, representation och rekryteringsvillkor granskas.

- Jämlika villkor för alla är förstås en självklar rättighet, men jag tror också att en jämställd skogssektor är en bättre skogssektor. Det ger i sin tur bättre förutsättningar för att vi ska kunna öka tillväxten i landets skogar och samtidigt nå miljömålen, säger Staffan Norin.

Det handlar både om möjligheten att äga och bruka skog, samt att kunna arbeta och driva företag. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast i november i år och ingår i det Nationella skogsprogrammet.

LÄS OCKSÅ: Krav på förändring efter metoo-upprop