Skogsstyrelsen varnar för skogsarbete i torkan

Skogsstyrelsen skickar nu ut en särskild rekommendation att avstå skogsbruk så länge brandrisken är extrem.

Brandbekämpning med flyg av skogsbrand i Älvdalen
Brandbekämpning med flyg av skogsbrand i Älvdalen FOTO: IBL

Den torra sommaren har både lett till att bränder har startats genom markarbete, samt till att flera aktörer har stoppat sin avverkning, däribland Södra och Norrskog. Nu går Skogsstyrelsen ut med en generell uppmaning att undvika skogsbruk helt i områåden med extrem torka och extremt hög brandrisk. Största delen av skogsbruket tar redan hänsyn till brandrisken, men undantag finns. Att slarva med säkerheten kan dessutom vara brottsligt. Även om det sker en olycka så är det straffbart att orsaka en brand om det sker av oaktsamhet. Den som orsakar branden kan då fällas för allmänfarlig vårdslöshet.

De flesta sköter sig

Myndigheten avråder från skogsbruk i alla områden där det enligt brandriskprognoserna från SMHI råder mycket hög eller extrem brandrisk. Samtidigt konstaterar Skogsstyrelsen att de flesta aktörer följer de riktlinjer som finns.

– Det ska skogsbruket ha en eloge för, säger Carl Appelqvist, skogsskötselspecialist och tjänstgörande nationell skadesamordnare vid Skogsstyrelsen, i en skriftlig kommentar.

Potentiellt farliga moment är att köra med större skogsmaskiner med band eller kedjor, som kan orsaka gnistbildning.

– Det är som att åka runt med ett tändstål på 20 ton. Och om det bildas gnistor krävs det inte mycket för att en brand ska uppstå och sprida sig snabbt, ,säger Erik Lööf, skogskonsulent vid Skogsstyrelsens Värmlandsdistrikt.

Råder att polisanmäla

Skogsarbetet i mindre skala kan också vara riskfyllt, exempelvis om man kommer åt stenar med en röjsåg. Rekommendationen att helt avstå från skogsbruk i områden med extremt hög brandrisk gäller i större delen av landet och så länge brandrisken ligger kvar på extrema nivåer. Utöver egen försiktighet råder Skogsstyrelsen alla som ser olämpligt skogsbruk att göra en polisanmälan.

Riktlinjerna finns nedladdningsbara här.

SMHI:s brandriskprognos finns här.

LÄS OCKSÅ: Södra har stoppat all avverkning

LÄS OCKSÅ: Norrskog ställer in avverkning