Sluta klaga på virkespriserna

Alla klagar på vädret, men ingen gör något åt det. Det är samma sak med virkespriserna. Alla skogsägare pratar om de usla virkespriserna, men vad ska vi göra åt dem? Det skriver Leif Öster i veckans krönika.

Leif Öster, skogsägare och turismföretagare.
Leif Öster, skogsägare och turismföretagare.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

För egen del tycker jag att skogsindustrin har alla legitima skäl, att betala så lite som möjligt för råvaran. Det är ingen välgörenhet de håller på med.

Här hemma får vi lika många kronor för virket, som år 1990. I fast penningvärde däremot, har landsbygden tappat ungefär 10 miljarder kronor. Per år.

Inget märkligt med detta egentligen. Vid dåliga priser, låter vi skogsägare skogen stå på tillväxt. Det är därför vi får allt tätare skogar. Och det är ofta en god affär, med tanke på fastighetens värde. Smarta skogsägare, hittar även ofta alternativa inkomster på sin skogsgård.

Vi har en fri konkurrensutsatt marknad, så de svenska bolagen importerar årligen 7 miljoner ton rundvirke. Detta sker trots att det finns ungefär 500 miljoner kubikmeter svenskt gallringsbart virke, som kan gallras fram. Det är tio års virkesbehov för bruken. Men köparna och säljarna är inte överens om priset, så bolagen importerar, för att hålla nere priset i Sverige. Och vi får eftersatta gallringar.

Så vad kan man göra åt virkespriset?

Stötta sågverken, de står för 73 procent av våra inkomster.

Att bara en tredjedel av landets skogsägare är medlem i en skogsägareförening, gör naturligtvis oss till en svagare aktör. I Finland är nästan alla skogsägare medlemmar.

Och inte ska man blint lyssna på alla råd. Själv blev jag skogsägare i en tid när tall, kvalité och densitet var viktigt att satsa på. Nu är det bara volym som betalas. Helst gran.

Skogsindustrin vill nu att vi skogsägare, av klimatskäl, dramatiskt ökar produktionen genom gödsel, dikning och nya trädslag. Men hur går det med priset, om inte virket behövs?

Annika Nordin, klok chef över Future Forest viktiga forskningsprojekt, säger att klimatfrågan kidnappats av aktörer, som egentligen driver helt andra sakfrågor. Jag tror att hon har rätt.

Miljögrupperna säger att skogen ska överhållas av klimatskäl, för maximal kolbindning. Egentligen vill de bevara mera skogar.

Samma sak med skogsindustrin. Deras nyvunna kärlek till klimatet, bottnar nog i att de vill ha överskott av virke, till lägsta pris. Och då passar det att prata klimatfrågor.

Ytterst handlar virkespriset, om skogssektorns förmåga att hållbart skapa värde. Det är just värdeskapandet vi bör utveckla. Och värde ger högre pris.

Leif Öster

Skogsägare och turismföretagare