Södra och Mellanskog höjer inköpspriserna

Skogskoncernen Södra höjer inköpspriserna för massaved och talltimmer. Mellanskog inför samtidigt en medlemspremie för nykontraktering. Hög efterfrågan och en stark konjunktur ligger bakom prishöjningarna.

FOTO: MOSTPHOTOS

Enligt Södra är efterfrågan hög på både barr- och lövmassaved är hög. Samtidigt fortsätter marknaden för sågade trävaror att vara stark.

"För att säkerställa ett fortsatt högt utbud höjer därför Södra inköpspriset", skriver bolaget. De senaste årens strategiska satsningar vid Södras massabruk har lett till att förbrukningen av barrmassaved och efterfrågan av barrmassa ökar, uppger Södra skogs vd Olof Hansson i ett pressmeddelande .

– Detta marknadsläge ger goda förutsättningar för ökad gallringsaktivitet som på lång sikt stärker både värdet och kvaliteten ytterligare på svensk skog, säger han.

Priset höjs 30 kronor per kubikmeter för talltimmer, samtidigt som en kontrakteringspremie på 25 kronor per kubikmeter införs för barr- och lövmassaved. De nya priserna gäller från och med idag, den 1 februari.

Mellanskog inför medlemspremie

Mellanskog genomför samma dag en medlemspremie på 25 kronor per kubikmeter för timmer och 20 kronor för barr- och granmassaved, vid nykontraktering. I senaste resultatet framgår att föreningen gör en vinst på 82 miljoner kronor.

- Människor i hela världen efterfrågar produkter från våra skogar och konjunkturen är stark. Det behöver speglas i priset till skogsägarna, säger Mellanskogs vd Sture Karlsson, i ett pressmeddelande.

LÄS OCKSÅ: Priset upp med en procent på rundvirke