Spaning 2019: ”Mer automation – men stora genombrottet dröjer”

Trenden är tydlig. Vi går mot mer och mer automation i skogsmaskinerna, men den stora drömmen om förarlösa skogsmaskiner lär dröja ytterligare några år.

Så här skulle en självkörande skotare kunna se ut. Bilden är ett montage.
Så här skulle en självkörande skotare kunna se ut. Bilden är ett montage. FOTO: SKOGFORSK

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Den stora drömmen för tekniker, konstruktörer och forskare är självkörande skogsmaskiner och visst pågår det flera utvecklingsprojekt på forskningsstadiet.

Drömmen om förarlösa maskiner

Ett exempel är Vinnova och skogsbranschen som gemensamt har startat ett projekt där målet på sikt är att kunna fjärrstyra maskinerna från kontoret. Forskningsprogrammet Mistra Digital Forest är ett nytt projekt som bland annat ska titta på förarlösa maskiner i skogen, förmågan att uppfatta omgivningen och förutse effekten av olika beslut med hjälp av digital fysik och sensordata.

Men vägen till förarlösa skogsmaskiner i skogen är lång. En del tror att vi kan se prototyper om ett par år medan andra tror att det tar längre tid.

Delautomatisering

Om man inte spanar fullt lika långt in i framtiden är det nog troligare att utvecklingen av delautomatisering fortsätter. Då handlar det främst om en teknikutveckling som går mot automation av repetitiva arbetsmoment.

Här pågår utvecklingen redan för fullt och mycket fokus ligger på delautomatisering av krankörningen. Som exempel består ungefär 70 procent av en skotares arbete av krankörning, vilket såklart gör att även små effektiviseringar blir väldigt intressanta.

Minska skadorna

Men den trend som kanske är tydligast just nu handlar om en teknikutveckling som ska bidra till att minska skadorna i skogen. Exempel på den trenden finns redan nu i våra skogar. I storskogsbruket är de åttahjuliga skördarna, med lägre marktryck och mindre markskador, standard hos alla tillverkare.

Ett annat teknikspår som kanske kan komma att se dagens ljus inom en snar framtid är bandgående skotare. Det har testats de senaste åren och Skogforsk publicerade senast i höstas en test som visade att konceptmaskinen OnTrack gör mindre spårbildning än hjulgående skotare – även när maskinen svänger.

Små skogsmaskiner

Av samma anledning lockar små gallringsmaskiner allt fler privata skogsägare. En undersökning av Södra visar att 83 procent av de tillfrågade skogsägarna skulle välja mindre skogsmaskiner om sådan gallring erbjöds. Och även om man tog hänsyn till kostnadsökningen kunde fortfarande 43 procent tänka sig välja en mindre maskin. En av de viktigaste orsakerna till valet var mindre skador på skogen.

LÄS MER: Nya Komatsu-skotaren ”en frälsare som flyter fram” – kan avverka på mjuk mark