Spektakulärt trätorn invigt på Själland

Ett spektakulärt upplevelsetorn, byggt i stål och trä, har öppnat mitt i skogen på Själland i Danmark. Tornet är 45 meter högt och på en 900 meter lång gångbro, både i skogen och i tornet, tas besökarna från skogen upp till utsikten.

Det spektakulära trätornet invigdes 130 år, på dagen, efter att Eiffeltornet i Paris invigdes.
Det spektakulära trätornet invigdes 130 år, på dagen, efter att Eiffeltornet i Paris invigdes. FOTO: RASMUS HJORTSHØJ

Efter knappt ett års byggnation är Camp Adventures torn klart. Det är placerat mitt i Gisselfeld Klosters skog på Sydsjälland, en plats där det sedan tidigare finns en äventyrspark med linbanor, höghöjdsbanor med mera.

140 meter över havet

När man nått tornets topp är man 140 meter över havet och det är den högsta tillgängliga punkten på Själland. Camp Adventure hoppas på att många besökare ska hitta till tornet. Det är redan internationellt känt. Bakom arkitekturen står Effekt Arkitekter.

För att nå tornets topp följer man en 650 meter lång ramp.
För att nå tornets topp följer man en 650 meter lång ramp. FOTO: RASMUS HJORTSHØJ

Genbom trädkronorna

"Tornet består av en 650 meter lång spiralformad ramp som långsamt för de besökande från skogen, upp genom trädkronorna till en fantastisk utsikt över landskapet. Även om tornets form är spektakulär har vi designat det till att bli byggt av lika långa stålrör. Gångbron bygger vi av ekplankor från ett lokalt hållbart skogsbruk" säger arkitektenTue Hesselberg Foged.

Från skogen vandrar man genom trädkronorna upp till utsiktspunkten.
Från skogen vandrar man genom trädkronorna upp till utsiktspunkten. FOTO: RASMUS HJORTSHØJ