Spjutspetsar bevarar kulturarvet

Det bildas allt fler naturreservat som behöver skötas. Så tänkte Peter Saarikoski och startade Naturskog AB. I dag, 13 år senare, omsätter han och hustrun Eva Pettersson 22 miljoner kronor i bolaget som nu är ett av årets spjutspetskandidater.

Den före detta 4H-gården ägs av Stockholms stad, men arrenderas av Naturskog som därför ansvarar för naturvårdsområdets skötsel. Ingreppen görs skonsamt med motormanuell huggning och miniskotare. Det beror bland annat på att området är tätortsnära och omringat av flera höghusområden.

– Gården är lite av en oas mitt i storstaden, säger Eva Pettersson.

Naturskog har 100 köttdjur på Hästa gård och lika många på ytterligare en arrendegård i Sigtuna kommun. Och just köttdjuren har visat sig vara viktiga för kärnverksamheten, det vill säga skötsel av skogs- och naturvårdsområden.

– I början hade vi kor för att det var roligt, men det visade sig snart att de betydde mycket för att få skötseluppdrag. I dag har vi 15 beten med kommuner, länsstyrelser och privata markägare som värdar, säger Peter Saarikoski.

– Peter är orädd och vågar prova på nya saker. Jag är väl den som får hålla emot i bland. Jag tycker att vi kompletterar varandra på ett bra sätt, säger Eva Pettersson som för två år sedan lämnade ett jobb som VD för JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik) för att helt kunna ägna sig åt familjeföretaget.

I dag är hon ansvarig för personalfrågor, ekonomi och marknadsföring.

– När Eva kom in i verksamheten kunde jag koncentrera mig på att dra in nya uppdrag, säger Peter Saarikoski.

Och nya uppdrag behövs kontinuerligt, särskilt om tillväxtmålet ska nås. Enligt affärsplanen ska Naturskogs omsättning öka med 10 procent under 2015. Dessutom ska hela företaget genomgå en ekonomisk genomlysning.

– Vi ska ta reda på vad som är mest lönsamt och fokusera på det, säger Eva Pettersson.

 

undefined