Ställ inte miljö och lönsamhet mot varandra

I skogsdebatten, där alltför ofta två stridande sidor målas upp, ställs inte sällan miljö och lönsamhet mot varandra. Jag skulle vilja påstå att de i själva verket är förutsättningar för varandra, skriver Torgny Persson, Skogsindustrierna.

Torgny Persson, innovations- och forskningsdirektör, Skogsindustrierna.
Torgny Persson, innovations- och forskningsdirektör, Skogsindustrierna. FOTO: TT

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

LRF Ungdomens ordförande Marit Bohlin skrev nyligen i en krönika här i Land Skogsbruk att hon tycker det är fascinerande att det alltid i en debatt ska finnas en David och en Goliat. Jag håller med och förfasas därtill av den hårda tonen i skogsdebatten – detta när jag tror att många parter i debatten egentligen vill samma sak.

Jag tror inte att hårda ord leder till att den ”andra sidan” blir övertygad, snarare leder det till en ökad polarisering. Vi måste säkerställa att vi pratar med varandra – att vi för en dialog – istället för att bedriva ett skyttegravskrig. En förutsättning för att kunna föra en bra dialog är att vi utgår från vetenskapliga fakta, vilket i många fall inte sker. Förmodligen för att dessa inte är helt enkla att ta fram. Vi behöver också utgå från samma tidsperspektiv för att undvika att vi jämför äpplen med päron.

Låt oss utgå från det vi har gemensamt. Jag tror att alla som tar plats i debatten älskar skogen. Jag tror också att alla är måna om att lösa den klimatutmaning vi står inför. Med andra ord vill vi alla njuta av skogar som mår bra, ger oss klimatsmarta produkter och gör maximal klimattnytta.

I skogsdebatten, där alltför ofta två stridande sidor målas upp, ställs inte sällan miljö och lönsamhet mot varandra. Jag skulle vilja påstå att de i själva verket är förutsättningar för varandra. Tänk bara på alla biobaserade förpackningslösningar som redan idag ersätter fossilbaserade alternativ, och som både gör nytta för klimatet och stärker svensk exportindustri. Vi inom skogsnäringen måste tydligare visa på alla goda exempel som finns och hur perspektiven kan mötas, att det ena inte så definitivt behöver utesluta det andra.

Inte överraskande så tror jag också att forskning är en nyckel i sammanhanget. Ju mer forskning desto bättre hänsyn kan vi ta till miljön. Tack vare forskningen så lär vi oss mer om hur vi gör så att skogen gör bäst klimatnytta och kan användas på ett resurseffektivitet sätt. Med hjälp av forskning kan vi också nå bättre lönsamhet, vilket i sin tur bidrar till ökad svensk konkurrenskraft.

Skogen har en enorm potential. Den är helt enkelt så bra att vi måste få fler att förstå möjligheterna den bidrar med när vi vill skapa en fossilfri framtid. På vägen dit skapar skogen också arbetstillfällen i hela landet. Och glöm inte att det vi sysslar med idag blir våra barnbarns verklighet. Så snälla, låt oss föra en öppen dialog med det gemensamma målet i fokus.

Torgny Persson, innovations- och forskningsdirektör, Skogsindustrierna

LÄS MER: Läs Marit Bohlin krönika här.