Stamkvistade granar håller kronviltet borta

För att undvika skador från kronhjortar stamkvistar Hans Karlsson unggranarna. De skygga djuren trivs inte i skog med öppet synfält menar Hans Karlsson, som har decenniers erfarenhet av både kron- och dovvilt på sina marker.

Han har mark som gränsar till godset Koberg, där finns det gott om dovhjort. På den här planteringen är 99 procent av tallarna betade av älg eller dovhjort, enligt Hans Karlsson.
Han har mark som gränsar till godset Koberg, där finns det gott om dovhjort. På den här planteringen är 99 procent av tallarna betade av älg eller dovhjort, enligt Hans Karlsson. FOTO: HENRIK DAMMBERG

Hans Karlssons ungskog utmärker sig på så vis att man kan se uppåt 50 meter in i den. Unggranarna är stamkvistade för att inte skapa täta gömslen för de många kronhjortarna i trakten.

– Så här mellan sista röjning och första gallring är skogen som mest sårbar. Men du ser själv att bara ett par tre stammar är skadade här, säger Hans Karlsson och tittar på ett typiskt gnag från en kronhjort.

Knappt ett oskadat träd

Vi tar bilen och åker någon kilometer bort till ett granbestånd som nyligen gallrats för första gången. Hans Karlsson tror att det ägs av Trollhättans kommun. Här finns knappt ett enda träd utan gnagskador. Flera är drabbade av röta eller stambrott.

– Här släppte de upp ett tätt granbestånd som kronhjortarna stortrivdes i. Ett riktigt tillhåll för dem. Ju tätare det är desto bättre trivs de, säger han.

Stark kronhjortstam

Hans Karlsson från Gärdhem utanför Trollhättan sköter omkring 90 hektar skog på tre fastigheter. Tidigare ägde han dem helt själv med idag står hans söner som ägare på den mesta marken.

Skogarna ligger nära berget Hunneberg i norr där det länge funnits en stark kronhjortsstam. En midsommar såg en granne 39 kronhjortar på ett vetefält, och Hans Karlsson har inte undgått att drabbats av svår barkflängning.

– Lösningen är att öppna upp i skogen. Stamkvista och röj ordentligt. De har lite torgskräck är min slutsats efter att ha observerat dem, säger Hans Karlsson.

"De ökar hela tiden"

Men det finns inte bara kronvilt här. Älgar och rådjur finns det också gott om. Liksom dovhjort. I söder gränsar skogen till godset Koberg, som under decennier vårdat en dovviltsstam.

– Här skjuter vi dovhjort varje år. Men känslan är ändå att de ökar hela tiden, säger Hans Karlsson, när vi kört ytterligare några kilometer åt sydväst till hans skog i Upphärad.

Misstänker älg och dovhjort

Han visar sin tallplantering där 99 procent av tallarna ätits upp eller betats svårt. Det är älg och dovhjort som ligger bakom, tror han, även om han är medveten om att dovhjortarnas huvudföda är gräs.

– När det gäller dovhjort är jakt ett av få verktyg som finns för att hålla nere skadorna, säger Hans Karlsson.