Staten slarvade - fick miljondom emot sig

undefined

Tredskodomen meddelades av tingsrätten eftersom staten inte lytt domstolens begäran om svar på ett ersättningskrav från en lantbrukare.
Tredskodomen meddelades av tingsrätten eftersom staten inte lytt domstolens begäran om svar på ett ersättningskrav från en lantbrukare. FOTO: FEVERPITCHED

En lantbrukare på Orust väckte för drygt två år sedan talan mot staten genom Kammarkollegiet, och krävde intrångsersättning om cirka två miljoner kronor efter att det införts nya restriktioner för naturreservatet på hans fastighet.

”Slog hårt emot honom”

Begränsningarna innebar att markanvändningen på den del av fastigheten där han tänkt ha energiskog försvårades kraftigt, och ägaren ansåg sig därför vara berättigad till kompensation.

– Det finns redan naturreservat på hans mark, men så ändrades en föreskrift och då slog det hårt mot honom, säger Lisa Kylenfelt
, jurist i mark- och miljörätt hos LRF Konsult.

Unik dom

Men trots påminnelser från domstolen kom aldrig staten med något svaromål med sin inställning till kravet. Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt meddelade därför förra veckan en så kallad tredskodom mot staten, där de omgående måste betala hela den begärda ersättningen om 1 930 000 kronor, samt drygt 70 000 kronor för lantbrukarens rättegångskostnader.

– Det är ganska unikt, jag har i alla fall aldrig hört talas om en tredskodom mot staten. Det brukar vara privatpersoner som slarvar med att svara, eller som håller sig undan. Här har det varit diverse påminnelser och ändå har man inte inkommit med svar. Domstolen blir ju också irriterad när den inte får svar och kan handlägga i tid. Så de tröttnade väl, och tog det här beslutet.

Mailet kom aldrig fram

Enligt Kammarkollegiets generaldirektör Gunnar Larsson, som varit domare i 20 år, är det ovanligt att staten får en tredskodom mot sig, men att det finns en förklaring till domen.

– Det är den mänskliga faktorn som ligger bakom det här. Vår medarbetare skulle skicka i väg anståndsbegäran innan hon skulle gå för dagen. Sen slog hon igen datorn och såg aldrig att mailet inte gått i väg. Det var ett misstag, och det är beklagligt.

Domstolens markering gav resultat

Eftersom tredskodomen på sätt och vis innebär att domstolen slagit Kammarkollegiet på fingrarna för sin passivitet kommer ärendet sannolikt att avgöras relativt snart, tror Lisa Kylenfelt
:

– Det som är lite roligt att även staten kan slarva, men det är ju tråkigt för klienten att de inte svarar i tid. Sen är det klart att det inte ser bra ut att få en tredskodom emot sig. Nu blir det nog lite mer spinn på målet, eftersom det är en kraftig markering från domstolens sida.

Och efter domen blev det fart på Kammarkollegiet, som redan dagen efter lämnade in en begäran om så kallad återvinning, det vill säga att målet tas upp igen i det skick det var när tredskodomen meddelades.

Begäran godkändes av domstolen, och Kammarkollegiet har nu till den 15 januari på sig att inge svar.

LÄS MER: Oklara lagar och rättsprocesser bäddar för misstro