Statens fastighetsverk säljer virke digitalt

undefined

Virkesbörsens Per Hedberg, Johan Wachtmeister, Adam Aljaraidah, Carl Johan Moberg, Caroline Brander.
Virkesbörsens Per Hedberg, Johan Wachtmeister, Adam Aljaraidah, Carl Johan Moberg, Caroline Brander. FOTO: VIRKESBÖRSEN

Statens fastighetsverk, SFV, är en av Sveriges största skogsförvaltare. För att öka transparensen, spara på administrativa kostnader och samtidigt säkerställa rätt betalt för virket har SFV valt att prova virkesförsäljning via Virkesbörsen.

– Virkesbörsens öppna anbudsinbjudan och strukturerade budgivning borgar för en affärsmässig virkesförsäljning, säger Lars Lodin.

Stor skogsägare

SFV förvaltar 6,5 miljoner hektar mark. Den största delen är vidsträckta fjäll, myrar och skogar längs fjällkedjan. SFV förvaltar också växtliga ungskogar, Sveriges största sammanhängande ekskog, värdefulla älvsträckor och vattendrag i Norrland, en mängd öar längs den svenska kusten samt historiskt unika jordbruksmarker.

Av SFV:s mark är cirka 750 000 hektar produktiv skogsmark, men det mesta av den är skyddad i reservat. Ungefär 250 000 hektar är produktiv skogsmark som brukas.

Virkesbörsens Adam Aljaraidah och Per Hedberg.
Virkesbörsens Adam Aljaraidah och Per Hedberg. FOTO: VIRKESBÖRSEN

Redan sålt en avverkning

Ett första objekt är redan sålt via Virkesbörsen. Det var en slutavverkning vid Bogesund norr om Stockholm. Just nu finns ytterligare ett antal gallringar ute till försäljning. Förutom ökad transparens och minskad administration hoppas SFV också på att får rätt betalt för sin skog genom att använda Virkesbörsen.

– Den första försäljningen fungerade bra. Möjligen kan det vara så att vi fick något anbud mindre som inte vill vara med för att det var en tredje part inblandad, säger Lars Lodin.

Effektiv virkesmarknad

Virkesbörsen grundades 2015 som en plattform för prisjämförelse för virke i hela Sverige. 2017 öppnades plattformen även för annonsering och försäljning av virke.

Adam Aljaraidah är VD för Virkesbörsen.

– En mer transparent och effektiv virkesmarknad gynnar alla. Skogsägare säkerställer att de får rätt pris på virket och virkesköparna kan agera mer effektivt och sänka sina kostnader, säger Adam Aljaraidah.