Stopp för spridning av barkborrar från nationalpark

I de yttersta delarna av den sydtyska nationalparken Schwartzwald sköts skogen i syfte att hindra spridning av barkorrar till omkringliggande skogar. Det berättar naturguiden Frederike Schneider för resenärer som i april följde med Land Skogsbruk till södra Tyskland.

Skogvaktaren och guiden Frederike Schneider guidar Land Skogsbruks resenärer genom Nationalparken Schwartzwald.
Skogvaktaren och guiden Frederike Schneider guidar Land Skogsbruks resenärer genom Nationalparken Schwartzwald. FOTO: MATS P OSTELIUS

Nationalparken Schwartzwald, den enda i Baden Württemberg, grundades 2014 och är en del av ett större bergsområde med samma namn. Nationalparkens sammanlagda areal uppgår till 10 000 hektar.

Olika zoner

För de tillresta svenska skogsägarna berättar skogvaktaren och naturguiden Frederike Schneider att parken är uppdelad i tre zoner: en inre kärnzon som lämnats för fri utveckling, en utvecklingszon med naturvårdande skogsskötsel i syfte att lämna zonen orörd om 30 år och en yttre zon för varaktigt naturvårdande brukande, bland annat för att hindra spridning av barkborre till skogsområden utanför nationalparken.

LÄS MER: Stoppa avverkning av nyckelbiotoper på grund av barkborreangrepp