Stora Enso fördjupar markanalyserna med SMHI

SMHI och Stora Enso sätter nu verktyget Timbr i operativ produktion i ett ett utökat projekt som sträcker sig över 1,5 år.

FOTO: MOSTPHOTOS

SMHI startar tillsammans med Stora Enso ett operativt samarbetsprojekt på 1,5 år, där markbärighetsindexet SMHI Timbr ska användas i större delen av skogsbolagets produktion i Sverige. Tanken är att minska markskador och att uppnå ett mer effektivt och hållbart skogsbruk. Projektet ska ske med agil produktutveckling på SMHI, i nära samarbete med Stora Ensos produktionsledare, uppger Alexandra Birger Röör, chef för SMHI:s affärsområde skog, i ett pressmeddelande.

Planerar avverkning

I somras meddelade SMHI och Stora Enso om det nya samarbetet för att utveckla den nya digital tjänsten SMHI Timbr för att beräkna av markbärighet, exempelvis för att minska markskador. Timbr kombinerar SMHI-data med skogsdata till en tjänst, som uppdateras varje dygn och som kan användas för att planera exempelvis avverkning eller gallring. Genom att kunna lägga prognoser över en månad när det gäller markbärigihetsindex, får Stora Enso bättre underlag för beslut och kan välja avverkningsområden utifrån förutsättningar och miljöpåverkan.

– Vår egen metod för att minska markskador – ”Rätt metod” i kombination med SMHIs prognoser för markbärighet ger oss ännu bättre möjligheter att planera vår produktion. Även i områden med svåra markförutsättningar kan vi identifiera områden som har tillräckligt bra förutsättningar och som vi kan bruka, säger Henrik Lenning, produktionschef på Stora Enso Skog. .

LÄS OCKSÅ: SMHI-tjänst visar var marken bär