Stora Enso: Vi kan inte förhindra utsläppet

Dykarbilder visar hur Stora Enso "pumpar ut svart död rakt ut i vattnet". Det hävdar Expressen som publicerat en video som fått stor spridning senaste dagarna. Stora Enso tillbakavisar kritiken och menar att det är renat avloppsvatten som släpps ut i Östersjön.

Övergödningen gynnar algblomning i Östersjön. I Östersjön är det främst två arter av cyanobakterier som blommar under sommaren och bildar ytliga ansamlingar.
Övergödningen gynnar algblomning i Östersjön. I Östersjön är det främst två arter av cyanobakterier som blommar under sommaren och bildar ytliga ansamlingar. FOTO: MOSTPHOTOS

Videon som Expressen publicerat är filmad av dykare i föreningen Swedish coast and sea center, SCSC, och visar hur mörka avfallsrester från Stora Ensos pappersbruk i Nymölla släpps ut i Hanöbukten vid Skånes och Blekinges kust.

Dykarna blir enligt artikeln chockade när de ser hur kemikalier släpps ut och att miljön kring fabrikens rör har så låg syrehalt att varken djur eller växter kan överleva.

Under fastlagda gränsvärden

Med anledning av artikeln valde Stora Enso att gå ut med ett pressmeddelande.

"Det är renat avloppsvatten som släpps ut från fabriken och våra utsläpp till vatten av bland annat fosfor, kväve och organiska ämnen (COD) ligger under de gränsvärden som är fastlagda i vårt tillstånd från Mark- och miljödomstolen", kommenterar Stora Ensos platschef Michael Lindemann.

Stora Ensos platschef Michael Lindemann.
Stora Ensos platschef Michael Lindemann.

Kan inte förhindra utsläppen

Enligt Stora Enso speglar inte färgen på vattnet föroreningsgraden då orenat avloppsvatten är ljusare än renat avloppsvatten. Att utsläppet skulle påverka syrehalten på botten är orealistiskt, menar Michael Lindemann.

"Avloppsvattnet blir inte kvar vid tuberna utan stiger mot ytan snabbt eftersom det är sött. Utspädningen är cirka 100 gånger innan det nått ytan".

Till Expressen säger han också att företaget inte kan förhindra sina utsläpp i Östersjön.

– Det enkla svaret är nej. Inte för närvarande och inte i någon överskådlig framtid. Enda sättet är att stänga hela verksamheten.

Har nått reduktionsmålet för kväve

Övergödning anses i dag vara Östersjöns allvarligaste problem. Enligt Jordbruksverket har Sverige uppnått reduktionsmålet för kväve, men minskningen av fosfortillförsel går långsammare.

Enligt miljöminister Karolina Skog (MP) satsar regeringen i budgeten 600 miljoner kronor på miljön i Östersjön, sjöar och vattendrag. Pengarna ska gå till att sanera gamla utsläppssynder, hejda mängden plast som hamnar i vattnet och till att minska övergödningen i Östersjön.

Med svenskt stöd har också flera andra städer i länder runt Östersjön, som tidigare släppte ut sitt orenade avloppsvatten, nyligen fått reningsverk. Reningsverket i Kaliningrad stod exempelvis klart 2017 efter flera års försening. 2015 skrev SVT att det då släpptes ut lika mycket fosfor från Kaliningrad som från hela Sverige.

LÄS MER: Avloppsvatten i Kaliningrad rann ut i Östersjön