Stora Enso växer med lönsamhet

Stora Enso ökar omsättningen och vinsten, trots produktionsproblem, underhållsstopp och bristen på skogsråvara.

FOTO: STORA ENSO

Stora Enso ökar omsättningen under andra kvartalet med 5,4 procent jämfört med motsvarande period, till 2,664 miljarder euro (2,528).

Massa- och pappersbolaget gör ett operativt rörelseresultat på 327 miljoner euro, en ökning med 49,4 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Resultat före skatt slutade på 257 miljoner euro.

– Jag är stolt över den kraftiga förbättringen av det operativa rörelseresultatet med 50 procent till 327 miljoner euro, trots de tillfälliga utmaningar vi haft under kvartalet. Produktionsrelaterade problem, mer omfattande underhåll och knapp tillgång på skogsråvara påverkade negativt, säger Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström i en kommentar till kvartalsrapporten.

Har ökat priserna

Ökningen beror framför allt på prisökningen på företagets produkter, samt att bolaget har styrt produktutbudet mot efterfrågade produkter. Samtidigt så påverkade produktionsrelaterade problem, underhåll och bristen på skogsråvara resultatet negativt. Då varken vinst eller omsättning infriade analytikernas förväntningar backade Stora Enso på börsen efter att bokslutet släpptes, i den allmänna börsnedgången.

Samma nivå

Under första halvåret ökade omsättningen med 4,3 procent till 5,243 miljarder euro. Omsättningen ökade 5,8 procent om man bortser från utförsäljningen av Puumerkki. Det operativa rörelseresultatet uppgick till 696 miljoner euro, en ökning med 60,4 procent.

Stora Enso spår en omsättning och under tredje kvartalet i nivå med andra kvartalet. Bolaget räknar med lägre kostnader för planerade underhållsstopp, samtidigt som bristen på skogsråvara är fortsatt knapp som en följd av torkan och risken för skogsbränder. Det väntas kosta 10 miljoner euro under tredje kvartalet.

Läs också: Stora Enso vill bygga ut i Uleåborg