Stora Enso vill bygga om i Uleåborg

Stora Enso vill bygga om sitt bruk i Uleåborg till att tillverka kemitermomekanisk massa, för konsumentkartonger och förpackningslösningar.

FOTO: STORA ENSO

Stora Enso har inlett en förstudie och samt har börjat utvärdera miljöpåverkan inför en investering i Uleåborg. Dessa avser en möjlig ombyggnation av Uleåborgs pappersbruk för att istället bli mer inriktat mot förpackningskartong.

Nytt bruk

Produktionskapaciteten vid Uleåborgs bruk uppgår idag till 360 000 ton kemisk barrvedsmassa samt 1 080 000 ton träfritt bestruket papper per år. Tanken är nu att en ny produktionslinje för oblekt kartong med en kapacitet på 450 000 ton per år ska införas, samt en kraftlinerenhet med en kapacitet på 400 000 ton per år, med ett nytt bruk för kemitermomekanisk massa.

Vill stärka positionen

Investeringen väntas uppgå till 700 miljoner euro, motsvarande cirka 7,28 miljarder kronor. Genom investeringen vill Stora Enso stärka positionen på konsumentkartong och förpackningslösningar. Alternativet är att fortsätta med den befintliga finpappersproduktionen.

Klart i slutet av 2018

I slutet av 2018 väntas förstudien färdig, medan miljökonsekvensen, EIA, Environmental Impact Assesment, väntas bli klar om cirka ett halvår. Om investeringen blir av så kommer produktionen att starta 2020 och den nuvarande produktionen av papper kommer att fortlöpa till minst 2020.

LÄS OCKSÅ: SLU och Stora Enso satsar på hållbart