Stora Ensos VD slutar

Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström har informerat styrelsen om att han lämnar sin befattning 2020. Styrelsen har redan påbörjat arbetet med att utse en ersättare.

Stora Ensos VD Karl Henrik Sundström lämnar sin post under första kvartalet 2020.
Stora Ensos VD Karl Henrik Sundström lämnar sin post under första kvartalet 2020. FOTO: STORA ENSO

Karl-Henrik Sundström kommer att behålla sin nuvarande position tills vidare och lämnar Stora Enso under det första kvartalet 2020.

”Dags att lämna över”

Exakt datum är dock inte fastslaget utan kommer att meddelas så snart en efterträdare har utsetts.

– I samband med att jag fyller 60 nästa år är det dags för mig att lämna över stafettpinnen till en efterträdare som kan fortsätta leda den här utvecklingen, säger Karl-Henrik Sundström i ett pressmeddelande.

Utvecklat Stora Enso

Karl-Henrik Sundström utsågs till vd för skogsbolaget sommaren 2014.

– Under Karl-Henrik Sundströms ledning har Stora Enso påskyndat sin transformation till ett företag inom bioekonomin. Han har med sin starka vision haft en oerhört stor betydelse för att utveckla Stora Enso till ett företag för förnybara material som framgångsrikt strävar mot hållbar lönsam tillväxt. Under Karl-Henriks tid som vd har Stora Enso blivit en global ledare inom hållbarhet, säger Jorma Eloranta, Stora Ensos styrelseordförande.