Stormar ger ökning av avverkningsanmälningar

Intresset för att avverka skog fortsätter att öka. Arealen som anmäldes för avverkning ökade med 18 procent i februari jämfört med motsvarande månad 2018.

Skador på skogen av stormen Alfrida har bidragit till att avverkningsanmälningarna ökar.
Skador på skogen av stormen Alfrida har bidragit till att avverkningsanmälningarna ökar. FOTO: VATTENFALL

Trenden med ökade avverkningsanmälningar fortsätter. Den totala anmälda arealen för hela landet uppgick i februari i år till 18 453 hektar. Det visar Skogsstyrelsens statistik.

Stormar påverkar

Siffran är den högsta noteringen för hela landet på 12 år för februari månad. Skogsstyrelsen menar att ökningen beror delvis på stormarna Alfrida och Jan där skogsägare nu gör anmälningar för att kunna ta hand om den skog som påverkats.

Ökar på många håll

Enligt statistiken ökade den avverkningsanmälda arealen i alla landsdelar förutom Södra Norrland där den minskade med 15 procent. I Norra Norrland ökade den med 50 procent till 3 633 hektar.

Ökade 78 procent

I Svealand ökade anmälda arealen med 78 procent och uppgick till 5 150 hektar och det är den högsta februari noteringen sedan 2007. I Götaland var ökningen 22 procent och uppgick till 6 266 hektar.

Stormar drar upp

På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen i 15 av 21 län. Största ökningen var i Stockholms län, tätt följt av Västmanland med mer än en tredubbling av den anmälda arealen.

Därefter var motsvarande ökning i Uppsala 56 procent. Det är den högsta noteringen för februari månad sedan 2007 i alla dessa tre län.

Alfrida och Jan

Ökningen i Västerbottens län var 76 procent. Skogsstyrelsen menar att Stockholm, Uppsala, Södermanland och Västmanlands län sannolikt har högre anmälda arealer på grund av stormen Alfrida och i Västerbottens län beror ökningen av anmälda arealer delvis på stormen Jan.