Stormen ökar trycket på redan pressad bransch

Trycket var redan högt på landets skogsentreprenörer när stormen Alfrida fällde minst en halv miljon kubikmeter skog som nu måste prioriteras. Samtidigt minskar antalet entreprenörer.

Frans Johansson, Skogsentreprenörerna.
Frans Johansson, Skogsentreprenörerna. FOTO: SKOGSENTREPRENÖRERNA

Konsekvensen av stormen som drabbade främst Uppland och Gotland i början av januari får stora skogliga konsekvenser i flera led. Dels drabbades många skogsägare och dels ruckas planeringen för de skogsentreprenörer som deltar i uppröjningen och tar hand om det fallna virket.

Ligger efter

Den ökade belastningen kommer i ett läge där många entreprenörer redan har full beläggning och släpar efter i schemat.

– Det är en konsekvens av flera saker. Eftersläpningen började redan under förra vintern, som på sina håll var ovanligt tuff. Sedan kom sommarens torka då många maskiner fick stå i perioder på grund av brandrisken, säger Frans Johansson, kommunikationsansvarig på branschorganisationen Skogsentreprenörerna.

Går långsamt

Att ta hand om vindfällena betyder också en låg produktionstakt jämfört med traditionell avverkning något som ger ett avbräck i produktionskurvan.

Dessutom har utbudet av firmor inom skogsentreprenad och förvaltning minskat. På två år har ett 30-tal företag lagt ner.

Stor efterfrågan

Det i ett läge där det råder högkonjunktur i industrin och produktionsbehoven är stora.

– Det gör att det är stor efterfrågan på tjänsterna, samtidigt har det under lång tid varit prispress i branschen, vilket gjort att många entreprenörer försvunnit de senaste åren, säger Frans Johansson.