Svårt att avgöra konsekvenser av branddom

Utslaget i rättegången om Västmanlandsbranden, sprider osäkerhet om ansvaret för naturkatastrofer inom den svenska skogsindustrin.

Helikopter vattenbombar utanför Gammelby i augusti 2014, där boende tvingas att lämna sina hem efter att räddningsledningen beslutat att hela byn skall evakueras.
Helikopter vattenbombar utanför Gammelby i augusti 2014, där boende tvingas att lämna sina hem efter att räddningsledningen beslutat att hela byn skall evakueras. FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

Som Land Skogsbruk skrivit om, fälls den mindre skogsentreprenören för branden i Västmanland medan skogskoncernen Stora Enso frias.

Koncernens juridiska ombud, Tomas Nilsson, är nöjd med utslaget.

– Ansvarsfördelningen i det här fallet motsvarar den branschpraxis som har växt fram och har godtagits av alla parter, säger han till TT.

TT har även sökt maskinentreprenörens försvarare Rolf Klintfors utan framgång. Branschföreningen Skogsentreprenörerna beklagar däremot domen.

– Om man har ett samarbete och ändå trycker till den enskilde entreprenören känns det väldigt darrigt, säger föreningens ordförande Kolbjörn Kindströmer.

Nytt regelverk

Han påpekar samtidigt att det är svårt att avgöra vilken relevans domen har för branschen i dag. Efter branden i Västmanland har både skogsbolag och entreprenörer kommit överens om ett regelverk som bland annat innehåller tydligare regler för när arbete med skogsmaskiner ska stoppas för att undvika bränder.

Samarbetet mellan parterna dokumenteras också i mycket högre utsträckning i dag för att undvika konflikter om vem som bär ansvaret vid en brand. Hade tingsrätten utgått från dagens regelverk hade domen därför sett annorlunda ut, tror Kolbjörn Kindströmer.

– Men vi måste sätta oss in mer i den här domen innan vi kan se vilka konsekvenser den kan få.

Fakta

Förutom domen i Västmanlands tingsrätt pågår ytterligare en juridisk process med koppling till skogsbranden i Västmanland 2014.

Någon gång under våren 2020 kommer Falu tingsrätt att pröva om Stora Enso bör ersätta flera försäkringsbolag som betalat ut pengar till drabbade skogsägare. En liknande process pågår även vid Hudiksvalls tingsrätt.

Ett ärende är redan avslutat. I februari slog Högsta domstolen fast att skador till följd av branden kan ses som trafikskador eftersom ett fordon var inblandat. Domen innebär att skogsägare som drabbats av branden kan söka ersättning av det bolag som skogsmaskinen var försäkrad hos.

TT

LÄS MER: Trafikförsäkring kan bli dyrare efter Västmanlandsbranden

LÄS MER: HD: Skogsbranden 2014 ska ses som trafikskada