Sveaskog hjälper Italien efter höstens dramatiska stormar

Svenska erfarenheter från stormarna Gudrun och Per ska hjälpa Italien att ta hand om stormfälld skog efter höstens kraftiga stormar.

Stormskadad skog i Italien.
Stormskadad skog i Italien. FOTO: ISTOCKPHOTO

Under hösten drabbades Italien av mycket kraftiga stormar och översvämningar. I stormarna drabbades också det italienska skogsbruket mycket hårt med kanske så mycket som 10 - 15 miljoner m3 stormskadad skog. Det är framförallt skogarna i nordöstra Italien som skadats och där växer skogen dessutom i ganska svår böljande alplik terräng.

Bad om hjälp

Efter stormen bad flera av de drabbade italienska regionerna skogsbolaget Sveaskog om hjälp.

– De kontaktade oss via den europeiska samarbetsorganisationen för statliga skogsbolag, Eustafor, säger Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog.

På plats i Venedig

Det italienarna efterfrågade var en speciell genomgång av de svenska erfarenheterna från stormarna Gudrun och Per och i slutet av november var Fredrik Klang på plats i Venedig för att dela med sig av svenska erfarenheter.

Fredrik Klang.
Fredrik Klang. FOTO: SVEASKOG

– Faktum är att skadorna efter de italienska stormarna är likartade med de svenska och dessutom har skogen i norra Italien stora likheter med den sydsvenska skogen, till exempel är det samma typ av granart, säger Fredrik Klang.

Säkerhet först

Några av de viktiga erfarenheter som Sveaskog delade med sig av var att säkerheten alltid måste gå först, att man ska prioritera det som har högst värde, att tiden är på den välplanerades sida och att gran går utmärkt att lagra under vatten.

Samarbete viktigt

Enligt Sveaskog löstes en stor knut efter stormen i Götaland genom samarbete mellan olika regioner. Bland annat flyttade man ner alla resurser från Bergslagen, och genom att flytta upp stora mängder virke till kunderna där. Nu tror Sveaskog att samma lösning kan fungera för de olika regionerna i Italien.