Sveaskog höjer virkespriset

Efterfrågan på timmer är stor i norra Sverige. Därför väljer Sveaskog att höja timmerpriset från den 1 juli.

Sveaskog levererar timmer till flera lokala sågverk i Norr- och Västerbotten.

”Flera av våra sågverkskunder är mycket angelägna om att öka produktionen. Vi agerar nu för att möta deras och våra övriga kunders behov av mer timmer. Till följd av detta vill vi nu vässa vårt erbjudande ytterligare riktat mot lokala skogsägare”, säger Patrick Bäckström, marknadschef för Sveaskog i ett pressmeddelande.

Höjer med 25 kronor per kubikmeter

Timmerprislistorna höjs med cirka 25 kronor per kubikmeter för både gran- och talltimmer. De nya priserna gäller från den 1 juli i Norrbotten och Västerbotten.

Även Norrskog har nyligen höjt sina priser med 30 kronor per m3fub för talltimmer och 20 kr per m3fub för grantimmer.