Sveaskog säljer 163 hektar mark utanför Växjö

Sveaskog säljer 163 hektar mark i Kronobergs län. Fastigheten är en sammanhållen skogsegendom utan bebyggelse som säljs med utgångspriset 100 miljoner kronor.

Växjö Hollstorp som nu säljs av Sveaskog uppgår till 163 hektar.
Växjö Hollstorp som nu säljs av Sveaskog uppgår till 163 hektar. FOTO: SVEASKOG/PER GUSTAFSSON

Sveaskog fortsätter sina försäljningar av skogsfastigheter runt om i landet. Nu är det fastigheten Växjö Hollstorp fem kilometer öster om Växjö centrum som går under klubban.

Sveaskogs plan är att sälja 10 procent av det skogsinnehav som bolaget hade när det bildades 2002.

FOTO: SVEASKOG/PER GUSTAFSSON

LÄS MER: Fastigheter för över 100 miljoner till salu

156 hektar skogsmark

FOTO: SVEASKOG/PER GUSTAFSSON

Växjö Hollstorp som nu säljs uppgår till 163 hektar, varav 156 hektar utgörs av produktiv skogsmark.

Virkesförrådet uppgår till ungefär 19 500 m3sk och boniteten är beräknad till 9,4 m3sk per hektar och år. Främst utgörs trädslaget av gran, 54 procent. Men det finns även en del tall och löv på fastigheten.

FOTO: SVEASKOG/PER GUSTAFSSON

Ingår i utbyggnadsområdet för Växjö

Fastigheten ligger nära stadsbebyggelsen och inom Växjö kommuns utredningsområde för bebyggelse enligt den översiktsplan som kommunen tagit fram. Bland annat anges området norr om väg 25 som utbyggnadsområde för stadsbebyggelse.

Fastigheten sälj med utgångspriset 100 miljoner kronor.

FOTO: SVEASKOG/PER GUSTAFSSON
FOTO: SVEASKOG/PER GUSTAFSSON