Sveaskog växer - trots minskande leveranser

Sveaskog ökar sitt operativa resultat för första halvåret i år, samtidigt som vinsten stiger, trots att vädret har lett till minskande leveranser.

FOTO: MOSTPHOTOS

Sveaskog gör ett operativt rörelseresultat för det första halvåret på 775 miljoner kronor, en ökning med sju procent jämfört med de 725 miljoner som redovisades under motsvarande period i fjol. Resultatet per aktie ökade 67 procent, till 10,99 kr (6,58). Omsättningen ökade till 3,567 miljarder kronor, jämfört med 3,299 miljarder kronor under motsvarande period i fjol.

- Vi har ett fortsatt bra marknadsläge med ökande priser på våra produkter vilket har påverkat resultatet positivt. Produktionsförhållanden har dock varit besvärliga under första halvåret, säger Sveaskogs VD Per-Olof Wedin i en skriftlig kommentar.

Minskade leveranser

Ökningen sker tack vare högre priser, som har motverkat att leveransvolymerna från egen skog har minskat med sju procent. Leveranserna uppgick till 5,8 miljoner fastkubikmeter, m3fub, em minskning med 1 procent, varav 3,2 miljoner kom från egen skog, jämfört med 3,4 miljoner under motsvarande period i fjol. Nedgången beror på en snörik vinter som försvårade avverkningarna och den därefter följande torkan och dess påverkan på såväl avverkning, som markberedning, plantering och extern försäljning av plantor och fröer.

– Genom att vi kombinerar leveranser från egen skog med externt anskaffat virke har vi dock kunnat välja de avverkningsområden som är mest tillgängliga och med låg brandrisk. Vi har i stort sett klarat leveranserna till våra kunder, dock med en högre andel externt anskaffad skogsråvara där marginalerna är lägre än för leveranser från den egna skogen, säger Per-Olof Wedin.

LÄS OCKSÅ: Renägare oroliga när Sveaskog säljer skog