Svensk modell bra för klimatet

Mer skog behövs för att fånga och binda koldioxid. Det är en av slutsatserna i FNs klimatpanels senaste rapport.

FN menar att världens länder borde göra allt för att stanna under 1,5 graders uppvärmning.
FN menar att världens länder borde göra allt för att stanna under 1,5 graders uppvärmning. FOTO: HENRIK DAMMBERG

Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC en specialrapport om vad som kan hända vid 1,5 graders global uppvärmning. Rapporten pekar på stora skillnader om den globala uppvärmningen stiger med 2,0 grader eller mer med mycket värre konsekvenser. Därför menar IPCC att världens länder borde göra allt för att stanna under 1,5 graders uppvärmning. 

– Man kan bli lite uppgiven när man bara beskriver nuläget. Det som är bra med den här rapporten är att man går in på vad som behöver göras, säger Hilda Runsten, tillförordnad enhetschef på Energiföretagande och miljö på LRF.

Minska avskogningen

När det gäller skogsbruket menar IPCC att vi måste minska avskogningen, främst i tropiska områden, återplantera tidigare beskogad mark och även nyplantera skog - allt för att minska koldioxidhalten i atmosfären. Det handlar också om hur vi ska sköta skogen.

– Det är intressant att rapporten pekar på att management, eller skogsskötseln, är viktig. Vad vi behöver är ett aktivt skogsbruk med återplantering och åtgärder för att skogsbruket ska bli mer hållbart, säger Hilda Runsten. 

Många naturskyddsorganisationer kritiserar ofta ett alltför aktivt skogsbruk och menar att det kan utarma biodiversiteten. Även om det kanske hjälper klimatet. 

– Det kan bli en målkonflikt mellan maximal klimatnytta och biologisk mångfald. 

Går att kombinera

Hilda Runsten påpekar att ett aktivt skogsbruk med återplantering, som IPCC nämner, går att kombinera med biologisk mångfald. Och att de mest artrika markområdena i Sverige är naturbeteshagar, skapade av människor och idisslare.

IPCC tar upp att jordbruket driver på avskogningen i många delar av världen. Regnskogar får ge vika för köttdjursuppfödning och palmoljeodlingar.

– Vi planterar mer än ett träd för varje träd som vi avverkar och skogsproduktionen ökar i Sverige. Men i resten av världen är det en allvarlig nedåtgående trend. Det är bra att man pekar på det i IPCCs rapport. 

FAKTA: IPCC SR 1.5

Nittioen författare och redaktörer från 40 olika länder har sammanställt IPCC-rapporten. De har samlat in och citerat mer än 6 000 vetenskapliga referenser.

Rapportförfattarna har bedömt sina påståenden i rapporten utifrån styrkan i de underliggande bevisen och graden av enighet bland de forskare de valt ut. De har använt de fem graderingarna mycket låg, låg, medium, hög och mycket hög.

Till exempel skriver de att påståendet att "den globala uppvärmningen troligen kommer att nå 1,5 grader mellan 2030 och 2052, om uppvärmning fortsätter i samma takt som tidigare." har hög tillförlitlighet.

LÄS MER: Förändrat klimat kan ge lägre tillväxt

LÄS ÄVEN: Isländskt klimat lockar forskare