Svensk Skogsdata gör stockarna spårbara

Ett digitalt system för spårbarhet av enskilda stockar lanseras i veckan på mässan Elmia Wood. Bakom konceptet står startup-bolaget Svensk Skogsdata AB.

Olika försök att ursprungsmärka enskilda stockar har gjorts genom åren. Transpondrar och stämplar i ändytorna är exempel på metoder som provats, dock utan genombrott.

Nu uppger Smålandsbaserade Svensk Skogsdata att företaget utvecklat en stockmärkning som bygger på bildanalys. Kortfattat handlar det om att man, i samband med avverkning, fotograferar stockarnas ändytor och skickar bilderna till en molntjänst.

”Kan spåra varje stock”

När stockarnas identitet och ursprung kontrolleras tas nya bilder som skickas till samma moln där de matchas mot bilderna som togs vid avverkningen. Varje bild blir ett "fingeravtryck" baserat på olika vedegenskaper som årsringsmönster och kvistformer. I bildfilerna lagras även aktuella GPS-koordinater och olika uppgifter om avverkningen.

Jan Erik Rendahl.
Jan Erik Rendahl. FOTO: MARIA RENDAHL

– Vi kan spåra varje stock bakåt och få redan på exakt var trädet avverkades och när, säger Jan Erik Rendahl, styrelseordförande i Svensk Skogsdata.

Systemet hanteras i en app för mobil eller läsplatta. Enligt Jan Erik Rendahl är sannolikheten 97 procent att en stock kan spåras till rätt träd och avverkning.

– Vi har också gjort tester som visar att upp till 80 procent av ändytan kan vara nedsmutsad eller på annat sätt skadad. Kontrollbilden visar ändå tillräckligt med information för matchning, säger Jan Erik Rendahl.

Kamera på aggregatet

Koncept ska kunna användas manuellt vid avverkning med motorsåg, men även på skördare där kameran monteras på aggregatet och bilder tas automatiskt vid kapning.

– Det manuella konceptet har vi utvecklat färdigt. I skördarmiljö börjar vi prova ut konceptet nu i juni månad, säger Jonny Edvardsson, vd på Svensk Skogsdata.

Jonny Edvardsson.
Jonny Edvardsson. FOTO: MARIA RENDAHL

Grundtanken är att skapa en effektiv och säker spårbarhet, men systemet uppges också ha potential att leverera data om exempelvis volym, kvalitet och färskhet.

I dagsläget är spårbarheten mest aktuell i länder där det förekommer illegala avverkningar.

– Ja, så är det. Vårt mål är att sätta en global standard för spårbarhet av virke, säger Jonny Edvardsson.

Behovet oklart

Enligt Magnus Bergman, teknisk direktör på SCA Skog, finns det redan system för spårbarhet i Sverige som fungerar bra nog.

– Det här är en intressant idé, men vi har ännu inte tagit ställning till om vi behöver kunna spåra virket på individnivå. Det beror delvis på vilket mervärde det skulle kunna ge som exempelvis mer data som kan effektivisera kedjan från skog till industri, säger Magnus Bergman.