Sverige behöver ett trähus som gör avtryck

Det är märkligt att Sverige inte redan har en profilerad offentlig byggnad i trä, men det är inte för sent att börja bygga nu, skriver Knut Persson.

Sverige borde bygga fler offentliga byggnader i trä, tycker Knut Persson i sin ledare.
Sverige borde bygga fler offentliga byggnader i trä, tycker Knut Persson i sin ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Sverige behöver en stor profilerad offentlig byggnad i trä. Inte för att träindustrin behöver draghjälp, man klarar sig alldeles utmärkt ändå. Utan för att manifestera skogsbrukets och träets stora betydelse i Sverige. Och kanske ännu viktigare, för att det är så vackert.

Alla hus i Sverige innehåller trä. Men viktiga offentliga byggnader har byggts med sten eller tegel som bärande komponenter, på senare tid har de allt oftare ersatts med stål och betong. Trä har inte varit aktuellt i stora hus eftersom brandrisken varit för stor, och antagligen har det inte heller ansetts vara tillräckligt fint.

Nu finns det brandskyddsmedel som gör att man med fördel kan bygga stora och höga hus i trä. För småhus har trä länge varit det dominerande materialet. Men i höghus är stommar av trä fortfarande ganska nytt, fram till 1994 var det förbjudet, och marknadsandelen är ungefär 13 procent. Helt dominerande är betong med omkring 85 procent.

Det finns starka miljöskäl att ersätta betong med trä, och långsamt kan man också ana att andelen trähus ökar. Men att bygga en viktig offentlig byggnad i trä handlar inte bara om miljön. Utan det skulle tillföra nya skönhetsvärden när skickliga arkitekter får uppföra hus helt i trä.

Magasin X i Uppsala är ett exempel på en stor byggnad med trästomme. Det kommer att bli Sveriges största kontorshus i trä. Skisserna visar ett attraktivt hus med stora synliga träbalkar och samtidigt mycket glas i fasaden.

Men det fattas allmänna byggnader i vackert trä i modern arkitektur där många människor passerar. Exempel på byggnad kan vara en järnvägsstation, nya universitetsbyggnader eller om ett större museum behöver ett nytt hus.

Staten har stora möjligheter att gå i bräschen när man beställer nya hus. Det skulle naturligtvis vara en mycket viktig order för det sågverk, om man får kalla industrin för det i det sammanhanget, men ännu viktigare skulle det vara att visa hur vackra stora träbyggnader kan bli.

Sverige består till drygt två tredjedelar av skog och våra blonda träslag är i stora delar av världen ett kännetecken för Skandinavien. Det är mycket märkligt att vi inte redan har ett viktigt hus som visar upp de här värdena både för oss själva och för resten av världen. Men det är inte för sent att börja bygga.

LÄS MER: Starka miljöskäl att bygga i trä

LÄS MER: Forskning ska lyfta KL-trä