Sverige på åhörarplats när EU pratar avverkningstak

Om förslaget om avverkningstak för EU:s skogsägare går igenom kan svenska skogsägare tvingas in i ett kvotsystem för avverkning och landet missar chansen att minska beroendet av fossil energi.