Sveriges bönder behöver inget krig

Replik till Staffan Danielssons debattinlägg i Land Lantbruk nummer 30–31.

Staffan Danielsson tycks vara överens med LRF om att Sveriges bönder ska slippa bli anklagade för det ena eller det andra och att såväl konventionella som ekologiska producenter har all anledning att sträcka på sig för sina insatser på miljöområdet. Det är självklart att LRF bestämt tar avstånd från alla ­typer av osakliga, kränkande påhopp på våra medlemmars produktion, oavsett vem det kommer ifrån. Det är därför ­både märkligt och beklagligt att ­Staffan ­Danielsson gång på gång väljer att ­kritisera LRFs arbete.

När det gäller Miljöpartiets idé om att införa skatt på handelsgödsel och att 100 procent av jordbruken runt Östersjön ska vara ekologiska är det heller inte bara Staffan Danielsson som har reagerat. LRF kommenterade det orimliga i utspelet i bland annat Aktuellt och Aftonbladet och vi har vid upprepade tillfällen betonat att såväl ekologiska som konventionella bönder arbetar intensivt för att minska läckaget av växtnäring.

Vad LRF och Staffan Danielsson inte är överens om är på vilket sätt debatten bör föras för att göra största möjliga nytta för alla Sveriges bönder. Det är oerhört viktigt att LRF ­fortsätter att öka kunskapen och förståelsen för ­medlemmarnas miljöarbete och ­goda odlings- och uppfödningsformer, ­oavsett inriktning.

Debatten ska vara hyfsad och den måste bli både bredare och mer nyanserad, inte än mer polariserad. Sveriges bönder behöver inget krig, varken på en eller flera fronter.

undefined