Träbyggande lyfter Moelven

Norska träindustrikoncernen Moelven förbättrade resultatet under årets tredje kvartal. Det ökade intresset för att bygga i trä lyfter koncernens alla divisioner, enligt bolaget.

Limträkonstruktioner lyfter Moelven.
Limträkonstruktioner lyfter Moelven. FOTO: PER-OLOF STOLTZ

För årets första nio månader förbättrades rörelseresultatet med 24 miljoner norska kronor, jämfört med samma period i fjol. Rörelseresultatet hamnade på knappt 296 miljoner norska kronor.

Men nedläggningen av sågverket i Norsälven i Värmland belastar resultatet. 46 miljoner norska kronor har bolaget kostnadsfört under perioden för nedläggningen samt ett tvisteärende inom divisionen Byggsystemer.

Bra efterfrågan

För det tredje kvartalet blev det underliggande rörelseresultatet 84 miljoner kronor (2016: 66). Omsättningen var 2,4 miljarder norska kronor, något bättre än i fjol.

God internationell efterfrågan på industrivirke och "tillfredsställande aktivitet" inom byggvaruhandeln gynnar Moelven. Det ökade intresset för att bygga i trä märks inom koncernens alla tre divisioner, men framför allt inom Byggsystem som bland annat levererar limträkonstruktioner och modulbaserade flerbostadshus.

Hopp om bra helårsresultat

Totalt förväntas resultatet för 2017 bli något bättre än 2016.

– Koncernens sammansättning med divisioner som påverkas olika av konjunktursvängningar och enheter som är verksamma på olika marknader ger ett bra utgångsläge för ytterligare förbättringar, säger koncernchef Morten Kristiansen i ett pressmeddelande.