Trähägn ska förhindra betesskador

Halland har landets förmodligen tre första trähägn, byggda i sektioner, för att skydda lövföryngringar från betesskador. Naturligt material, inga rivningskostnader, lättare att underhålla och faktiskt inte dyrare per meter än ett stålnätshägn.

Olof Stenström såg trähägn för första gångne när han gjorde praktik i Tyskland.
Olof Stenström såg trähägn för första gångne när han gjorde praktik i Tyskland. FOTO: MARIE HENNINGSSON

– Att slippa rivningskostnaden är ren bonus. Jag är praktiker, om jag inte hade trott på att det är ekonomiskt att bygga hägn i trä så hade jag inte gjort det, säger Olof Stenström, Hushållningssällskapet Halland. Olof Stenströms första kontakt med trähägn var när han läste ett skogligt basår och gjorde praktik i Tyskland för drygt tio år sedan. När han senare läste till skogsmästare gjorde han sitt examensarbete om hur trähägn skulle fungera i Sverige.

Men det var först när han började på Hushållningssällskapet i Halland 2015 som han i ett trähägnsprojekt, finansierat av Bertebos stiftelse, Erik Stenströms stiftelse samt Arena grön tillväxt och med en beställning från länsstyrelsen i Halland fick möjlighet att göra verklighet av sina idéer.

Monteras i zickzack

För sex veckor sedan sattes tre hägn upp i naturreservat i Halland, totalt cirka 1 500 löpmeter hägn. I projektet klarade tre man att bygga cirka 450 löpmeter på en arbetsdag. Då hade sektionerna, byggda på Maas sågverk, fraktats ut till platsen i buntar med timmerbil och därefter körts ut med skogstraktor, vagn och kran.

Hägnen är byggda i sektioner, 2,10 meter höga och 4,50 meter långa. Sektionerna monteras i zickzack, runt hinder, inte över, och hålls på plats med hjälp av stöttor. Det krävs inget grävarbete. Sektionerna är spikade med ogalvad spik och sätts ihop med hjälp av en 2,5 mm svart tråd. Såväl spik som ståltråd kommer att försvinna ganska snart efter att hägnet har rasat ihop.

– I projektet är sektionerna byggda av gran och har en förväntad funktionell livslängd i 8-10 år i ett halländskt klimat. Därefter förväntas underhållet öka väsentligt. Vill man att hägnet ska hålla längre kan man använda kärnvirke av tall eller lärk. När man bygger hägnen kan man med fördel använda sämre virkeskvalitéer, till exempel barkdrag eller andra kvalitetsfel, säger Olof Stenström.

Hoppas på bidrag

Trähägnen är på plats i tre naturreservat i Laholms och Halmstads kommuner. Nu följer arbetet att se hur de fungerar och vad som kan förbättras.

– I dag hägnas ungefär 1 000 hektar per år i Sverige som är berättigade till bidrag från Skogsstyrelsen. Förhoppningen är att det ska bli klarlagt att det är godkänt med trähägn för att få bidrag. Då kan det bli ett intresse från privata skogsägare att hägna med trä, säger Olof Stenström.

FAKTA: Fördelar

Naturligt material, obehandlat trä. Virke av sämre kvalitet kan användas.

Enkelt att montera hägnsektionerna.

Lättare underhåll och skötsel än av ett stålnätshägn.

Begränsat behov av förberedanden arbeten med till exempel grävmaskin.

Trähägn byggs med fördel i zickzack för att ta sig runt hinder. Genom det ökas hägnets stabilitet i jämförelse med stålnätshägn där man vill ha långa raka linjer för bra sträckning i nätet.

Inga rivningskostnader.

FAKTA: Nackdelar

Med årens lopp ökar risken för förruttnelse och därmed sämre skydd mot vilt. Stålnätshägn är troligen ett bättre alternativ när hägnen ska stå länge än 10 år.

Trähägn stänger inte ute småvilt som kanin och hare.

Prefabricerade träsektioner är skrymmande vilket ger något högre lager- och transportkostnader.

Ska ses som alternativ

Olof Stenström påpekar att trähägn inte kommer att ersätta konventionellt hägn av stålnät och tryckta stolpar. De ska ses som alternativ när förutsättningarna är gynnsamma eller när man ser mervärden i denna metod, till exempel att man kan lämna hägnet falla ihop och förmultna i skogen.

– Projektet är ett demonstrationsförsök som ska visa om konceptet fungerar och om våra teorier stämmer. Vi har redan gjort flera lärdomar som vi har med oss till nästa hägn som byggs, säger Olof Stenström.