Trähusrekord i Norge

Världens högsta trähus ska byggas i Norge. Betong och stål ska ersättas med trä i ett höghus på 80 meter.

Mjöstornet blir världens högsta trähus.
Mjöstornet blir världens högsta trähus. FOTO: VOLL ARKITEKTER AS/EVE IMAGES/MOELVEN/SWECO

I mars 2019 kommer världens högsta hus byggt i trä stå färdigt i Brumunddal i Norge. Mjöstornet byggs i 18 våningar med kontor, hotell och bostäder.

Träleverantörerna Metsä och Moelven menar att det finns många positiva miljöaspekter med att bygga i trä. Råvaran är förnybar och finns i rikliga mängder i Norden.

Kortare byggtider

Trä väger också mycket mindre än betong, vilket bland annat betyder att grundarbetet och transporter blir enklare. Dessutom kan byggtiden förkortas med 50 procent jämfört med platsgjuten betong, vilket sparar mycket energi och pengar.

Limträ i konstruktionen

Entreprenörerna menar att brandsäkerheten ökar med trä, tvärtemot vad många tror. Byggreglerna säger att huset ska klara full brand i två timmar utan att kollapsa. I ett hus byggt av stål och betong smälter stålet och får huset att rasa ihop.

Mjöstornet byggs främst av olika limmade trämaterial som produceras av Moelven limtre AS och Metsä Wood.

Läs mer: Ett helt kvarter i trä när Stockholm växer

Stockholm genomför första bostadstävlingen med trähus

Larm om brandsäkerhet i höga trähus

Trähus från 3D-skrivare inom några år