Träindustrin behöver rekrytera tusentals personer

Personalbrist hindrar många företag från att öka produktionen, visar en undersökning från från Trä- och möbelföretagen.

FOTO: ISTOCK

Trä- och möbelindustrin behöver anställa 8 400 personer inom den kommande femårsperioden, varav majoriteten är nyanställningar.

Bakom det ökade personalbehovet står bland annat en stark konjunktur för skogen, med ökande priser och krav på ökad produktionskapacitet. Det visar en rapport från Trä- och möbelföretagen, TMF.

- Trots att det handlar om attraktiva jobb på innovativa företag med etablerade varumärken, har många av företagen svårt att rekrytera eftersom det är brist på personer med rätt utbildning, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF, i ett pressmeddelande.

Hindrar ökad produktion

Uppskattningen är att 8 400 personer behöver nyanställas fram till 2022. Fyra av tio företag uppger att bristen på personer som är anställningbara hindrar dem från att utöka produktionen. Det handlar om personer med högre teknisk utbildning, men också om kunskaper inom digitalisering. Såväl yrkesarbetare som tjänstemän behövs. I många fall handlar det om att erstätta erfarna medarbetare som går i pension. För att det ska kunna ske krävs nya grepp från aktörerna inom utbildning, anser TMF.

– Kommuner, yrkeshögskola och högskola, alla behöver tänka nytt för att erbjuda fler och rätt utbildningar, till exempel skapa nya kombinationer av utbildningar, nya samarbeten och bättre utnyttja de möjligheter som redan finns, till exempel teknikcollege, säger Henrik Smedmark.

LÄS OCKSÅ: Setra storsatsar på dörrtillverkning i Långshyttan