”Trubbigt medel mot oklara mål”

Både miljömålet i "Levande skogar" och vägen dit bör revideras, skriver Pär Fornling i veckans ledare.

Pär Fornling, ledarskribent i Land Skogsbruk.
Pär Fornling, ledarskribent i Land Skogsbruk.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Med tanke på dess betydelse är miljömålet "Levande skogar" häpnadsväckande flummigt formulerat.

För några månader sedan kom en skoglig rapport från ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi). Förslagen har med rätta blivit hårt kritiserade, men det betyder inte att allt är fel. I rapporten konstateras att miljömålet, trots att det togs fram för 20 år sedan, endast formulerats i form av allmänt poetiska termer. Det är ett problem som också skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist lyft fram.

Allmänt poetiska termer ger inte mycket till vägledning. "Levande skogar" är ett av 16 miljömål som riksdagen antog 1999. Nyckelformuleringen är i klass med något från oraklet i Delfi, klokt men inte kristallklart då det kommer till praktisk handling:

”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kultur- miljövärden och sociala värden värnas.”

År 2012, efter nära 14 år, var regeringen klar med en tolkning. Det resulterade i ett antal förtydliganden, vars tydlighet inte imponerar.

Mycket handlar om mångfald och trygghet för rödlistade, hotade, arter. I princip är målen omöjliga att nå eftersom det alltid finns arter som lever på marginalen. Naturen är dynamisk och nya arter kommer till.

I vilket fall är det väldigt svårt att veta hur nära man är att nå målet. Det är lika uppmuntrande som att orientera utan karta, vilket lätt blir frustrerande.

Patentmedicinen för att nå målen är att skydda mer skog. Att ha många mål och ett enda medel brukar bli knepigt. Dessutom är reservat i sig inte målet, vilket man lätt förleds att tro. Det är bara ett medel - och ett ganska trubbigt medel om man endast räknar hektar. Rimligen borde det handla om kvalité. Genom aktiva åtgärder är det möjligt att få mer naturvårdsnytta på färre antal hektar.

Dessutom är naturvårdshänsynen i den brukade skogen ett verksamt medel. Det har hänt jättemycket efter att miljömålen började formuleras. Och forskningen kan bidra med ännu mer för att utforma och förvalta hänsynen effektivt.

Och inte minst har frågan om klimatet blivit ett allt viktigare miljömål. Det måste vägas in i helhetsbilden. Det finns anledning att revidera miljömålet, liksom vägarna att nå dit. Målet behöver vara konkretare och fånga helheten – mindre poesi och mer vardagsrealism.

Pär Fornling,

red@landskogsbruk.se