Tummar den förda skogspolitiken på äganderätten?

Land Skogsbruk reder ut var de olika partierna står i fyra frågor som är särskilt viktiga för skogsbruket och skogsägare.

Att kunna bruka sin skog efter eget tycke och smak är en viktig fråga för många skogsägare.
Att kunna bruka sin skog efter eget tycke och smak är en viktig fråga för många skogsägare. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Tummar den förda skogspolitiken på ägande- och brukanderätten? Varför/varför inte?

FOTO: VÄNSTERPARTIET

Vänsterpartiet, Jens Holm, miljö- och klimatpolitisk talesperson, sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Nej, inga lagändringar åt något håll har gjorts under mandatperioden.

FOTO: SOCIALDEMOKRATERNA

Socialdemokraterna, Åsa Westlund, miljö- och klimatpolitisk talesperson, ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Inga förändringar av skogspolitiken har genomförts av den socialdemokratiskt ledda regeringen. Den svenska äganderätten är starkt förankrad i svensk grundlag.

Miljöpartiet, Stina Bergström, talesperson för jordbruk och skogsbruk, sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Nej. Äganderätten är grundlagsskyddad. Det finns relativt stor frihet i brukandet – i synnerhet i relation till jordbruket.

FOTO: CENTERPARTIET

Centerpartiet, Eskil Erlandsson, landsbygdspolitisk talesperson, vice ordförande i EU-nämnden, suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.

– Ja, dels vid avsättning av skyddsvärd mark. Tvingande avsättning ska bara tillåtas om ersättning betalas ut vid intrångstillfället. Även vid ifrågasatt/nekad avverkningsrätt tummas på brukanderätten.

FOTO: LIBERALERNA

Liberalerna, Lars Tysklind, miljö-klimat och jordbrukspolitisk talesperson, sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– I viss mån. Skogsägare måste ges långsiktiga förutsättningar att bruka och vårda sin skog – balans mellan produktionsmål och miljömål. Behövs tydligare regelverk och nya ersättningsmodeller.

FOTO: KRISTDEMOKRATERNA

Kristdemokraterna, Magnus Oscarsson, landsbygds- och jordbrukspolitisk talesperson, sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Ja. Regeringens politik innebär ett rejält övertramp gentemot äganderätten och rättssäkerheten. Den enskildes rätt att bruka sin egendom inskränks i allt för hög grad utan kompensation.

FOTO: MODERATERNA

Moderaterna, Maria Malmer Stenergard, miljö- och jordbrukspolitisk talesperson, sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Ja, det görs stora inskränkningar i äganderätten, exempelvis med hänvisning till artskyddsförordningen eller nyckelbiotoper. Därför vill Moderaterna tillsätta en äganderättsutredning.

FOTO: SVERIGEDEMOKRATERNA

Sverigedemokraterna, Runar Filper, landsbygdspolitisk talesperson, sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.