Två skogsägare utreds av polisen

På kort tid har två värmländska skogsägare blivit föremål för utredning misstänkta för brott mot skogsvårdslagen. Men den ökade polisaktiviteten beror inte på ändrade rutiner, uppger berörda myndigheter.

Genom jämförelse av satellitbilder och anmälda avverkningar noterar Skogsstyrelsen avvikelser som kan leda till åtalsanmälan. Brottmisstanken är i regel brott mot skogsvårdslagen men kan i sällsynta fall även vara brott mot miljöbalken.

– Brott mot miljöbalken kan exempelvis vara att man inte har anmält samråd, säger Åsa Lundberg, samordnare av tillsynsverksamheten på Skogsstyrelsen.

Tredubblat antalet anmälningar

Antalet åtalsanmälningar varierar kraftigt från år till år. I fjol gjordes 155 anmälningar, i det närmaste en tredubbling jämfört med de 56 anmälningarna 2015. 2014 var det nere i 28 anmälningar medan det 2013 gjordes 90 anmälningar.

– Vi gör en viss sållning utifrån hur mycket vi kan hantera. Antalet ärenden har en tendens att öka under år med stormskadad skog när en del missar att göra anmälan om avverkning, konstaterar Åsa Lundberg.

Åtalsanmälningarna vandrar olika vägar genom rättssystemet. Från och med november förra året ska alla tillsynsmyndigheter som anmäler misstanke om miljöbrott göra det till polisens riksenhet för miljö- och arbetsmiljöbrott. Tidigare gjordes anmälningarna till åklagare.

Skogsvårdslagen

Brott mot skogsvårdslagen har en preskriptionstid på två år. Påföljden är dagsböter eller fängelse i som mest sex månader.

Brott mot miljöbalken har en preskriptionstid på fem år. För ett brott av normalgraden är påföljden dagsböter eller fängelse i högst två år. En näringsidkare kan alternativt dömas en miljösanktionsavgift på minst 1 000 kronor och högst 1 miljon kronor.

Oftast dagsböter

Beträffande misstänkta brott mot skogsvårdslagen ser det olika ut beroende på var i landet man befinner sig. Ibland hamnar anmälningarna hos polisen, ibland hos åklagare.

– Men det är mer av en brevlådefråga. I grunden har inte utredningsrutinerna ändrats eftersom alla ärenden ändå ska till åklagare för en bedömning, säger Karin Rosander, presskommunikatör på Åklagarmyndigheten.

Enligt Åsa Lundberg på Skogsstyrelsen är det bara en handfull ärenden varje år som resulterar i fällande domar. Brott mot skogsvårdslagen bestraffas normalt med dagsböter.