Uppåt för den globala skogsproduktionen

Ekonomisk tillväxt, ny tillverkningskapacitet och omställningar till biobränsle har ökat efterfrågan på skogsvaror.

FOTO: ISTOCK

Under 2016 ökade den globala produktionen av skogsprodukter för sjätte året i rad, med en ökningstakt på mellan tre och sex procent. Det visar en rapport från från FN:s organ för jord- och skogsbruk, FAO.

Enligt Mats Nordberg, ansvarig för skogssegmentet på FAO, har den årliga tillväxten 2010 och 2016 medfört att det har skett en global återhämtning efter den ekonomiska krisen från åren 2008 och 2009.

– Under 2016 låg tillväxten i skogssektorn dubbelt så högt som under året innan och den trenden fortsätter sannolikt under 2017 och 2018, som en följd av den globala ekonomiska utvecklingen och ökad efterfrågan på förnyelsebar energi, säger Mats Nordberg i en kommentar.

Enligt FAO sker en uppgång i de flesta sektorer där framför allt Asien, Nordamerika och Europa ökar. Utvecklingen är särskilt stark i Östeuropa och även Ryssland genomgår en kraftfull utveckling i skogssektorn. Siffrorna för det här året redovisas inte förrän i nästa års rapport.

LÄS MER: Nya riktlinjer från FAO för skogsövervakning