Upptäckten av miljövänlig växtnäring belönas

Torgny Näsholm, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, har fått Marcus Wallenbergpriset 2018 för sina upptäckter om hur skogsträd tar upp näring.

Torgny Näsholm, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, har fått Marcus Wallenbergpriset 2018.
Torgny Näsholm, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, har fått Marcus Wallenbergpriset 2018. FOTO: JOHAN MARKLUND

Torgny Näsholm fick priset för att ha visat hur skogsträd kan utnyttja organiska kväveföreningar och han har även utvecklat nya typer av miljövänliga gödselmedel som bygger på upptäckten.

"Väldigt hedrad"

I sin motivering konstaterar Marcus Wallenbergstiftelsen att Torgny Näsholm har gjort upptäckter av stor betydelse för ett hållbart skogsbruk och att han har lyckats överföra sina banbrytande vetenskapliga upptäckter till användbara tillämpningar och produkter.

– Jag känner mig jätteglad och väldigt hedrad över priset, säger Torgny Näsholm i ett pressmeddelande.

Läs mer: Pionjär inom genetik fick stort skogspris

Torgny Näsholm mottog priset av Kung Carl XVI Gustaf i samband med en högtidlighet den 24 september.

Aminosyror tas upp

Torgny Näsholm har undersökt hur växter tillgodoser sitt kvävebehov och visat att barrträd kan ta upp kväve ur marken i form av aminosyror. I olika studier har han funnit att växter har en mycket väl utvecklad förmåga att nyttja kväve i form av aminosyror och att den huvudsakliga kvävekällan för tall och gran är aminosyror.

Ny typ av växtnäring

Med de nya upptäckterna som grund har Torgny Näsholm utvecklat nya typer av växtnäring med aminosyror som kvävekällor. De nya typerna av växtnäring tas upp mer effektivt av plantans rötter och stimulerar tillväxten av finrötter och mykorrhiza, som förbättrar plantans förmåga att etablera sig i fält.

Läs mer: Wallenbergpris till forskning om elektronik på papper