Utan äganderätt inget grönt skogsbruk

Vi måste respektera enskilda människor och företags rätt att bruka skogen för att få den hållbara skogsråvaran. Det skriver företrädare för Centerpartiet i en debattartikel.

En klassning som nyckelbiotop innebär i princip ett avverkningsförbud, enligt debattörerna.
En klassning som nyckelbiotop innebär i princip ett avverkningsförbud, enligt debattörerna. FOTO: MOSTPHOTOS

Den svenska skogen är ur såväl ett ekonomiskt som ekologiskt perspektiv en av våra största tillgångar. Den gör Sverige till världens tredje största exportör av massa, papper och sågade trävaror. Förutom att bidra till exporten blir skogen till ren energi och inkomster för tiotusentals anställda och företag. Att skogen är enormt viktig råder det en bred enighet kring och nu när Sveriges skogar brinner är det tydligt vilka enorma värden som går förlorade för vårt land.

Det viktiga skogsbruket och de värden som skogen ger oss är dock inte bara hotade av eldens härjningar utan också av politiska sådana. När de politiska institutionerna inte förmår försvara äganderätten och tappar initiativet till aktivister, intresseföreningar och myndigheter så förändras förutsättningarna för skogsbruket. Ett exempel är nyckelbiotopsverktyget som sedermera i princip gör den skog det implementeras på värdelös. Detta är inte till följd av ett politiskt beslut utan snarare politikens passivitet inför kränkningar av äganderätten.

Nyckelbiotoper är särskilt skyddsvärda miljöer där det kan antas förekomma rödlistade arter. Problematiken är dock att i och med att alla stora svenska skogsbolag är FSC-certifierade och således inte får köpa in träd från nyckelbiotoper så innebär en klassning som nyckelbiotop i princip ett avverkningsförbud.

Så skedde också i Åsele kommun i Västerbotten där en skogsägare hade planerat att avverka skog på 38 hektar. Naturhänsyn hade tagits, godkännande hade givits från Skogsstyrelsen. Men en bit in i avverkningen kom beskedet att skogsstyrelsen registrerat områdena som nyckelbiotoper. På grund av ovan nämnda anledningar blev både den nedhuggna och den kvarvarande skogen värdelös.

Att skogen kan ersätta betongen, bensinen och plasten, påtalas gärna från politiker från båda sidor av blockgränsen. Dessa tillsynes strålande förutsättningar för branschen att gå i bräschen för både landets konkurrenskraft och gröna omställning grusas av att samma politiker sparkar undan benen för skogsnäringen.

För att få den hållbara skogsråvaran så måste vi respektera enskilda människor och företags rätt att bruka skogen. Under lapptäcket av fina ord om skydd av större skogsarealer och öppna processer där avverkningsanmälningar på några minuter kan klickas fram på datorn så finns det människor vars ägor plötsligt blir värdelösa. Det handlar om deras levebröd, den mark vars värde ofta byggts upp under generationer, deras framtidstro på en bransch som har alla grundförutsättningar till att blomstra. Det handlar också om samhällets möjligheter att ställa om med lokala och hållbart producerade råvaror, för det som man äger, det förvaltar och vårdar man också.

Frihet under ansvar har varit den devis som placerat svenskt skogsbruk i framkant, om vi offrar den principen tappar vi en kärnpelare i den gröna omställningen. Skogen är en av våra största tillgångar.

Magnus Ek, Förbundsordförande, Centerpartiets ungdomsförbund

Victor Rundqvist, miljöpolitisk talesperson

Jenny Eriksson, landsbygdspolitisk talesperson