Utskottet sa ja till referensnivå för avverkning

Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott har i dag sagt ja till regeringens senaste förslag om referensnivå för avverkning.

John Widegren (M) är besviken på att Centerpartiet inte höll fast vid den högre avverkningsnivå som man tillsammans med Kristdemokrater och Sverigedemokrater hade majoritet för i våras.
John Widegren (M) är besviken på att Centerpartiet inte höll fast vid den högre avverkningsnivå som man tillsammans med Kristdemokrater och Sverigedemokrater hade majoritet för i våras. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Utskottsledamoten John Widegren (M) är inte nöjd med att man stannat vid en avverkningsnivå på 92 procent, Moderaterna tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna föreslog en avverkningsnivå på 96 procent

– Jag är besviken på Centerpartiet. Vi hade ju en gemensam majoritet i våras om en högre avverkningsnivå, säger John Widegren.

Ingen reservation

Men han anser sig inte ha någonting att vinna på att reservera sig mot beslutet.

– Jag är ändå nöjd med att hela utskottet, förutom Vänsterpartiet, enades om att göra ett medskick till regeringen om att det behövs göras ytterligare några referenskörningar och moduleringar.

Miljö- och jordbruksutskottet vill ha svar från regeringen på sina frågor så snart som möjligt efter årsskiftet.

Underlag från SLU

– Vi vill veta om det skulle vara möjligt att göra en teknisk justering och räkna upp procentsatsen något från 92 procent, säger John Widegren.

Det förslag som Miljö- och jordbruksutskottet hade att ta ställning till grundade sig på det underlag som SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, lämnade förra veckan. Den viktigaste skillnaden jämfört med det förslag som underkändes av EU-kommissionen är att en lägre avverkningsnivå nu har antagits, från 100 procent till 92 procent.

LÄS MER: Ny referensnivå för avverkning