Vad innebär enskild egendom?

I samband med generationsskifte hör man ofta termen enskild egendom. Vad innebär det egentligen?

Vibeke Alstad.
Vibeke Alstad.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

EXPERTENS SVAR: Begreppet enskild egendom tar oss in i familjerätten där det finns två typer av egendom, enskild egendom och giftorättsgods. All egendom som ägs av gifta personer tillhör alltså en av dessa båda kategorier.

Enskild egendom är egendom som inte kommer att ingå i en framtida bodelning, där delas bara giftorättsgodset. Bodelning görs främst i samband med upplösning av ett äktenskap, antingen genom skilsmässa eller genom att ena maken avlider. Enskild egendom kan skapas på tre sätt; i ett testamente, i en gåvohandling eller genom ett äktenskapsförord som är en överenskommelse mellan två makar.

Den som har fått en fastighet som gåva med föreskriften att den ska vara enskild egendom kommer alltså inte att behöva lösa ut en make/maka vid en eventuell skilsmässa eftersom fastigheten inte kommer att ingå i bodelningen. Däremot påverkas inte arvsrätten, en make/maka ärver såväl enskild egendom som giftorättsgods.

Vibeke Alstad

Skogsekonom och jägmästare, LRF Konsult.