Vattenfall spränger bort träd

Vattenfalls arbete med att röja bort nedfallna träd från elledningar tar tid. Nu har elnätbolaget börjat spränga bort träden.

Skador av stormen Alfrida på elledningar.
Skador av stormen Alfrida på elledningar. FOTO: VATTENFALL

I spåren efter stormen Alfrida ligger fortfarande ett stort antal träd över elledningar vilket skapar besvärliga strömavbrott för över 8 000 elkunder.

Arbetet med att röja bort nedfallna träd från elledningarna är ett farligt arbete som är förknippat med stora risker. Därför tar det tid. För att snabbare få bort träden har vattenfall nu börjat använda sig av sprängladdningar i Roslagen.

LÄS MER: Farlig skogsröjning i stormens spår

Effektivt och säkert

Jenny Hakeberg, kommunikatör på Vattenfall Eldistribution, säger att det är ett väldigt effektivt och säkert sätt att komma åt och få bort träd som ligger över en elledning, i spänn eller under varandra i bröten.

– Det är en metod som vi använder som ett komplement till det mer konventionella arbetet med motorsåg och skördare, säger Jenny Hakeberg.

Vattenfalls arbete med att röja bort nedfallna träd från elledningar tar tid.
Vattenfalls arbete med att röja bort nedfallna träd från elledningar tar tid. FOTO: VATTENFALL

Sprängningarna sker genom att sprängladdningen apteras på trädet för att sedan fjärrutlösas. Vattenfall planerar att fortsätta med sprängningarna och även intensifiera arbetet de närmaste dagarna.

Lång väntan på el

Vattenfalls prognos är att kunder som bor på fastlandet kommer att ha elen tillbaka mellan den 15 och 25 januari. För kunder på öar utan fastlandsförbindelse är prognosen som tidigare, att elen är tillbaka senast den 25 januari.

LÄS MER: Stormen skadade 100 000 kubik virke i Österbotten

Prognostiderna har uppdaterats baserat på de många skador som upptäcks under pågående reparationsarbete. Det är i nuläget 8 300 kunder som har elavbrott efter stormen Alfrida, varav den stora majoriteten finns i Norrtälje kommun.

Kallat in extra resurser

För att hjälpa till med arbetet i de drabbade områdena har vattenfall kallat in personalresurser från olika delar av landet och från andra elnätsbolag och flera entreprenörsbolag. För närvarande arbetar närmare 500 personer - skogshuggare, maskinister och tekniker i Stockholms län, merparten i Roslagen.