”Vi behöver inte fler orosmoln”

”I Sverige har vi som tur är en lång tradition av demokrati, och det som är mitt kan ingen bara komma och ta. Men det som händer just nu kring vår äganderätt är faktiskt lite skrämmande”, skriver Ida Oderståhl i veckans krönika.

FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Mohamed Bouazizi var en ung man som levde i ett fjärran land. Tiderna var kärva men Mohamed var företagsam och beslutade att investera hela sitt sparkapital i en försäljningsvagn. Med vagnen kunde Mohamed sälja frukt på stadens torg och tjäna pengar och familjen kunde på så sätt få det bättre.

Men kungen i det här landet var nyckfull, en dag beslutade han att ändra reglerna. Kungen skickade ut en tjänare som meddelade Mohamed att han inte längre hade något tillstånd för sin vagn. Mohamed bönade och bad om att få behålla sin vagn men kungens tjänare tog den och hela varulagret i beslag.

Mohamed som satsat allt han ägde i vagnen kände sig maktlös inför kungen och hans folk. Vad spelade det för roll vad han gjorde när de när som helst kunde ändra på reglerna och ta av honom hans enda chans till inkomst? Det här utspelade sig i Tunisien för snart 7 år sedan och vi vet alla vad som hände med frukthandlaren Mohamed.

I Sverige har vi som tur är en lång tradition av demokrati, och det som är mitt kan ingen bara komma och ta, inte ens kungen. Men det som händer just nu kring vår äganderätt är faktiskt lite skrämmande.

Fredrik von Arnold, regeringens särskilda utredare, lämnade nyligen in sina förslag till förändring av skogsvårdslagen. Von Arnold vill bland annat att ideella föreningar ska få överklaga beslut om tillstånd och villkor för avverkning i fjällnära skog.

Det här betyder att om Von Arnold får igenom sina förslag kommer det bli tuffa tider för den som investerat i skog i mina trakter. Helt plötsligt är det inte bara ägaren och skogsstyrelsens tjänstemän som ska fatta beslut. Föreningar med helt andra intressen än skogsägarens kommer också att få vara med och bestämma.

Jag förstår maktlösheten och känslan av oror som många skogsägare ger uttryck för just nu. Regler som gällde när man tog lån och investerade i skogsfastigheten kanske inte längre gäller, och vem kommer få rätten att bestämma över det som jag trodde var mitt?

Skogsägare och entreprenörer verksamma inom skogsbranschen i Norrlands inland är redan nu satta under stor press. Avstånden till industrierna, avsaknaden av bra järnvägar och dåliga vägar gör att vi har svårt att konkurrera. Blir vi negativt särbehandlade på ännu fler områden går vi en osäker framtid till mötes.

Vi behöver inte fler orosmoln utan snarare kortare beslutsvägar och förbättrade villkor. Varje enskild skogsägare är en företagare, precis så som frukthandlaren Mohamed. Jag hoppas att regeringen ser fördelarna med många små företag i Sverige.

Ida Oderstål,

Skogsägare och skogsentreprenör