Vi skogsägare behöver nya patent

Det är rent pinsamt. Men vi skogsägare avsätter bara 60 öre per kubikmeter avverkat virke till vår egen forskning. Det borde vara 10 kronor. Detta skulle skapa en ny skoglig forskarmiljard. Varje år. Det skriver Leif Öster i veckans krönika.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Så här är det. Ingen vill sälja sitt virke utan lönsamhet. Utan klirr i kassan för familjeskogsbruket, faller både privata och politiska mål för skogen, platt till marken. Men för framtida lönsamhet, måste vi i dag investera i ökad forskning.

Hur ska vi få fram vårt virke billigare och vilka nya tjänster och produkter betalar sig bättre än dagens?

Historiskt har lönsamheten i skogsbruket ökat efter stora tekniksprång, som när motorsågen eller skördarna kom. Nu saknar vi tekniksprången.

McKinsley Global Institut säger att 46 procent av allt arbete skulle kunna automatiseras med den teknik vi känner till i dag. Men fortfarande planterar och röjer vi ungskogen manuellt på samma sätt som vi gjort i 50 år. Det enda som hänt, är att kostnaden ökat varje år medan virkespriset ligger still.

Du har kanske hört en rolig historia om patent? Nämligen den att chefen för USAs patentverk Charles H Duell år 1899 gick till den amerikanska presidenten och sa "Allt som går att uppfinna är redan uppfunnet" och begärde därefter avsked. Kul historia. Men den är osann. Sanningen är att år 1899 beviljade US Patent Office rekordmånga nya patent, 25 527 stycken, och Duell menade att antalet uppfinningar bara kommer att öka.

Många av tidiga 1900-talets patent handlade om sågverk, pappers- och massaindustrin. Tyvärr minskade vi vår forskning. Exempelvis finns massor av gamla skogsförsök som behöver följas upp med avseende på produktion, miljö och sociala värden. Datainsamlingen måste struktureras, lagras och göras åtkomlig över lång tid.

I våras kom en läsvärd och alarmerande rapport, med namnet ”Skogsindustrins Forskningsagenda”. Där framgår att skogsnäringen omedelbart behöver lägga 50 procent mer på forskning av nya innovativa produkter, nya användningsområden och nya marknader.

I väntan på denna satsning, lever myten om Duell vidare. US Patent Office, med numera 150 000 årliga patentansökningar, skickar därför ut en liten folder till alla som frågar om Duells påstådda uttalande. Budskapet är att den som utvecklar sin näring, blir framtidens vinnare. Låt svensk skogsnäring höra dit.

Leif Öster

Skogsägare och turismföretagare