Vi står fast i beslutet att arbeta för en vargfri kommun

Majoriteten av medborgarna i vår kommun har traditionellt vuxit upp i en miljö där naturen varit en naturlig del av självhushållet. Att leva av och med naturen är för de flesta av kommunens invånare en livsstil.

Det är märkligt att de som påstår sig vara gröna och företräda landsbygden, vill frånta rennäringen, fäbodbruket och markägare, möjligheten att på ett säkert och för sina tamdjur mindre riskfyllt sätt utöva sina traditionella verksamheter på landsbygden.

En rovdjurspolitik med varg på den skandinaviska halvön är en katastrofal och ohållbar rovdjurspolitik för landsbygdens näringar, kulturella yttringar och det i framtiden hållbara samhället. De gröna har blivit landsbygdens fiender.

Först driver man upp antalet vargar från noll till flera hundra. Sen tycks det finnas en av oeniga experter rekommenderad lämplig nivå. Ett antal som lika gärna kunnat tas fram med en slumpgenerator. Denna bluff, mot landsbygden, för att återinföra vargen, är ett ohederligt och ovärdigt beteende. Landsbygden var vargfri innan eländet började.

Var och en som har tamdjur, som uppehåller sig i naturen och som minns det bekymmersfria förhållandet som rådde under vargfri tid, får nu utstå hot och förolämpningar från olika grupperingar.

Ingen vill se sina tamdjur dödade. Vem kan bedriva renskötsel, betesdrift, fäbodbruk och djurhållning för att hålla landskapen öppna då man samtidigt utsätter tamdjuren för onödigt lidande och riskerar människors hälsa?

Vem vill bo i sådana områden där vargreviren har företräde framför tamdjuren och istället ersätts med stängsel och öppna plånböcker? Tala ut i klartext om vilket landområde i Sverige som ska offras, så att boende med sina olika verksamheter har kännedom om sin framtid.

Vi vill eftersträva en hållbar landsbygdspolitik. Vi måste välja, det gjorde våra förfäder. Vi tror att de valde rätt och därför forstätter vi att arbeta för en vargfri kommun.

undefined

undefined