Kalla platser i skogen lokaliserade

Topptemperaturen vid marken i skogen kan under sommaren skilja mer än 10 grader mellan platser som bara ligger 100 meter ifrån varandra. Det har forskare upptäckt.

Temperaturloggarna installeras i skogen.
Temperaturloggarna installeras i skogen. FOTO: LINA WIDENFALK

De växter som är anpassade till svalare temperaturer hotas av den globala uppvärmningen. Genom att ta reda på var de kalla platserna i skogen finns kan man lättare förstå klimatförändringarnas effekter på skogens biologiska mångfald, och vad förändrat skogsbruk kan göra för att skydda den.

Hittat kalla platser

Forskare från Stockholms universitet, Marseille och Helsingfors har tagit reda på var och hur man kan hitta dessa kalla platser där växterna kan överleva.

– Att veta var de kalla platserna finns gör att vi kan skydda dem och hjälpa arter anpassade till kyla att överleva ett varmare klimat. Att veta hur kallare mikroklimat uppkommer betyder att vi även kommer kunna skapa sådana platser genom att hantera våra skogar klokt, säger Caroline Greiser, doktorand vid institutionen för ekologi, miljö och botanik på Stockholms universitet.

Mikroklimatet viktigt

Det är klimatet nära marken, mikroklimatet, som är viktigt att undersöka, eftersom det är den temperaturen växter och djur upplever.

– Skogen spelar en avgörande roll vid reglering av varma marktemperaturer på sommaren, mer än hur den lokala terrängen ser ut. Med andra ord är temperaturskillnaderna mellan öppna och täta skogspartier större än skillnaderna mellan den soliga och den skuggiga sidan av en kulle, säger Caroline Greiser.

"Hoppas på ökad medvetenhet"

I över ett år mätte forskarna temperaturer i ett område på 16 000 kvadratkilometer i delar av Värmland, Örebro län, Västmanland och Dalarna genom att göra skogsmikroklimatkartor. Kartorna ska användas för fortsatt forskning men också för artbevarande och planering av markanvändning.

– Vi hoppas att den här studien ökar medvetenheten om att skogens täthet är viktig för det mikroklimatiska landskapet och att skogsbruket har möjlighet att sakta ner förlusten av biologisk mångfald. Konkreta åtgärder kan vara att minska skogsfragmentering eller skapa buffertzoner kring kalla platser, så att de förblir kalla när man hugger i närliggande område, säger Caroline Greiser.

Läs mer: Artikeln går att läsa i den vetenskapliga tidskriften Agricultural and Forest Meteorology.