Virkesbristen kostar skogsbolagen hundratals miljoner

Skogsbolagen har förlorat flera hundra miljoner kronor på grund av virkesbrist i vinter.

En blöt höst och snöig vinter i både Sverige och Finland har gjort att de stora skogsbolagen inte fått tag i tillräckligt med virke.

– Hela Skogssverige har mobiliserat, det har varit den tuffaste perioden på 30 år, säger Södras koncernchef Lars Idermark.

Virkesbristen har dels inneburit att bruken och sågverken inte har kunnat gå för fullt och levererat så mycket som efterfrågats. Dels har bristen på virke lett till högre priser.

300 miljoner i förlust

Ställer man samman de redovisade förlusterna på grund av virkesbrist det första kvartalet i år landar förlusterna på över 300 miljoner kronor.

Mest pengar har Billerud Korsnäs förlorat, 116 miljoner kronor.

– Vi har haft motvind på grund av virkesbrist, säger vd Petra Einarsson och fortsätter:

– Det började med brist på lövmassaved i Baltikum, och sedan fick vi mycket snö i Sverige som påverkade transporterna av alla sortiment starkt.

Besvärligt för flera

Stora Enso beräknar förlusten av virkesbristen till motsvarande 100 miljoner svenska kronor. Holmen har förlorat 60 miljoner kronor och Rottneros 26 miljoner kronor. Även SCA och Södra har haft det besvärligt, men redovisar inga siffror.

Holmens koncernchef Henrik Sjölund pekar på att massavedspriserna i Sverige långsamt är på väg upp mot nivåer som toppade 2011, som en konsekvens av att en ökande efterfrågan på massaved.

Men den stora förklaringen till den stora kostnadsökningen första kvartalet är att priserna för importved ökat mycket kraftigt. När det inte gick att föra ut virke ur svenska skogen vändes allas blickar österut.

– När alla tittar på samma källa går priset upp, och det har gått upp mycket. Den underliggande marknaden i Sverige har inte gått upp så mycket, säger Henrik Sjölund.

– Vi har ett bra lager stående i skogen, som vi inte har kunnat skörda, säger han.

Tar tid att fylla på

Även om det nu blivit vår och vädret är bättre kommer virkesbristen att bestå en tid. Lagren på virke är låga runt om i landet och de tar tid att fylla på.

– Vi förväntar oss att virkesbristen kommer att fortsätta under andra kvartalet, och påverka med mellan 50 och 75 miljoner kronor, säger Petra Einarsson.

Också Stora Enso förväntar sig högre kostnader för ved i andra kvartalet, uppåt 100 miljoner svenska kronor, enligt koncernchefen Karl-Henrik Sundström.

– Nu är situationen löst i Sverige, och vi fortsätter att ha en del utmaningar i Finland.

– Det är viktigt att komma ihåg att du också kan kompensera hos dina kunder om timmer- eller massavedspriserna går upp. Det är en dynamisk situation, man kan inte bara titta på en del av ekvationen, säger han till Land Skogsbruk.

LÄS MER: Skogsindustrin mot rekordår

Bister vinter orsakar virkesbrist