Vitryggig hackspett behöver hjälp

Utsättningen av vitryggiga hackspettsungar verkar ha varit lyckad, men arten behöver mer hjälp för att överleva.

Den vitryggiga hackspetten är en krävande djurart i våra skogar.
Den vitryggiga hackspetten är en krävande djurart i våra skogar. FOTO: MOSTPHOTOS

Det finns bara ett fåtal par vitryggiga hackspettar i Sverige. För att försöka rädda kvar arten i landet har Naturskyddsföreningen ett särskilt projekt för vitryggig hackspett. I år har nio fågelungar fötts upp på Nordens Ark i Sotenäs och sattes ut i naturen vid nedre Dalälven i somras, berättar TT.

Nu verkar det som att allt har gått bra.

– De har stannat kvar väldigt länge vid utsläppsplatsen, vilket gör att det känns som att de trivs i sin nya miljö. Det är fortfarande fåglar kvar, inte lika många, eftersom de rör sig över större och större områden ju längre tiden går, säger Paula Andersson på Naturskyddsföreningen.

Ger resultat

I våras fanns det kring 20 vilda vitryggiga hackspettar i Sverige och i år kläcktes elva ungar vid fyra häckningar, lika många som i fjol.

– Av fåglarna som häckade var alla utom en projektfåglar, vilket visar att de här utplanteringarna ger resultat, säger Paula Andersson.

Krävande djur

Men det behövs mer för att hackspetten ska kunna klara sig själv och frodas. På kort sikt behövs 20 000 hektar skog sättas av i södra Bergslagen enligt Naturskyddsföreningen.

– Ansträngningarna räcker inte riktigt till. Framför allt måste skogsbolagen sätta av mer lövskogar och restaurera mer lövskogar för att vitryggen på sikt ska kunna klara sig själv. Vitryggen är kanske det allra mest krävande skogsdjuret vi har i Sverige. Så om den klarar sig så klarar sig i stort sett alla andra skogslevande arter också, säger Kristoffer Stighäll, projektledare för projekt vitryggig hackspett vid Naturskyddsföreningen.

Bättre i Norge och Finland

Den vitryggiga hackspetten vill antingen ha skog som nyligen eldhärjats eller stora områden med lövskog som är äldre än 80 år gammal och sådan skog är det väldigt ont om i Sverige, skriver Natursidan.se.

Både Norge och Finland har relativt stabila populationer, i Norge på grund av att lövskogarna växer i så branta områden att inte skogsmaskinerna kan avverka där, i Finland dels för att staten restaurerar betydligt mer lämplig lövskog än vad som görs i Sverige och man får ett inflöde av vitryggiga hackspettar från Ryssland och Baltikum.

Hoppas på par

De nyutsatta fåglarna vid Dalälven har fått utfodring i form av skalbaggslarver och de kommer att stödutfodras med talg och späck under vintern. Bara 20-30 procent beräknas överleva den första vintern.

I området finns sedan tidigare två singelhonor och sex av de nu utsläppta ungarna är hanar.

– Man kan hoppas att det blir någon parbildning där, säger Paula Andersson.

Läs mer: Så vill myndigheterna rädda hotad fågel

Gran huggs bort för vitryggens skull